รับตราตั้งฐานานุกรมและพัดยศ “พระครูพิศาลปริยัติกิจ” 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. พระพรหมวชิรานุวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร ได้เมตตาแต่งตั้งให้ พระครูสมุห์อาชวี ชาคโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลจักรสีห์เขต 2 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้วนพคุณ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ “พระครูพิศาลปริยัติกิจ” (พระครูคู่สวด 1 )

ทางวัดโพธิ์แก้วนพคุณ จึงได้จัดให้มีพิธีทักษิณานุปทาน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมณศักดิ์-พัดยศ ฉลองอายุวัฒนมงคล 44 ปี โดยมี พระครูสุนทรพัฒนาลังการ เจ้าคณะตำบลจักรสีห์เขต 2 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้วนพคุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในพิธีพระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา จากนั้น นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ได้อ่านตราตั้งฐานานุกรมแต่งตั้ง พระครูสมุห์อาชวี ชาคโร ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ “พระครูพิศาลปริยัติกิจ” (พระครูคู่สวด 1 )ได้มี พระผู้ใหญ่ พระสงฆ์ และศิษยานุศิษย์ ได้เข้าร่วมมุทิตาสักการะ พระครูพิศาลปริยัติกิจ อย่างมากมาย ณ ศาลาธนาคมานุสรณ์ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี.

สุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์ จ.สิงห์บุรี/รายงาน