สส.สุรินทร์ผนึกเครือข่ายSMEs บุกตลาดกัมพูชาผ่านช่องจอม

สส.”สมบัติ ศรีสุรินทร์” ร่วมกับ “สภาเอสเอ็มอี” ตั้ง “เครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs สุรินทร์” บุกตลาดกัมพูชาผ่านด่านถาวร “ช่องจอม” เล็งเป็นครัวของกัมพูชา ตั้งศูนย์กระจายสินค้าไทย ยกระดับการค้าชายแดนสุรินทร์

นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย จัดโครงการสัมมนารับฟังปัญหาและแสดงข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้แทนจากพาณิชย์จังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเข้าร่วมงา

โดยมีการสัมมนาเรื่อง “ศักยภาพและโอกาสของ SMEs ในการทำธุรกิจที่ช่องจอม จังหวัสุรินทร์” ซึ่งมีเชิญผู้แทนจากสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) นายวรวุฒิ ชิระนุรังสี ผู้จัดการสภาเอสเอ็มอี มาเป็นวิทยากรให้ข้อมูลภาพรวมของ SMEs ประเทศไทย และแนวทางการยกระดับ SMEs ด้วยโมเดล SMEs Smart Province และนำเสนอแนวทางการปรับตัวของ SMEs ในยุค 4.0 ทั้งด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านองค์ความ รู้ และด้านการตลาด ที่เป็นปัญหาหลักของ SMEs

ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นพ้องที่จะมีการจัดตั้ง “เครือข่ายผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจังหวัดสุรินทร์” เพื่อที่จะนำร่องการบุกตลาดประเทศกัมพูชาผ่านทางด่านภาวร “ช่องจอม” ตามที่ท่าน สส.สมบัติเสนอ และโมเดลการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเงื่อนไขพิเศษที่ท่าน สส.สมบัติ กำลังผลักดัน

งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้งบประมาณของกองทุนสนับสนุนพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมสุรินทร์มาเจสติกส์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

WC รายงาน