เรื่องล่าสุด

เสนา ฮันคิว ฮันชิน แท็กทีม รุกตลาดแนวราบ

เสนา ฮันคิว ฮันชิน จับมือ ประกาศความแข็งแกร่งต่อเนื่อง 5 ปี 14 โครงการ รวมมูลค่า 40,000 ล้านบาท เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาฯ ล่าสุดเตรียมเปิดแนวราบร่วมกันครั้งแรกกับโครงการใหม่ แบรนด์ “เสนา เวล่า” ทาวน์โฮมแนวคิดใหม่ เจาะเรียลดีมานด์โลเคชั่น “เทพารักษ์ - บางบ่อ” ชูจุดต่าง ดึงดีเทลฟังก์ชันจากแนวคิดญี่ปุ่น...

รุกฆาตฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

SME D Bank ออกมาตรการเชิงรุก ยกระดับป้องกัน COVID-19 ขั้นสูงสุด15เม.ย.64/ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  หรือ SME D Bank ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งกรรมการ ลูกค้า บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อหรือปฏิบัติงานในพื้นที่ ธนาคารจึงทำการยกระดับมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ ...

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ สทน. เอ็มโอยูสหกิจศึกษา พัฒนางานวิชาการ

ศ. ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(สทน.) (องค์การมหาชน) ร่วมกันลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ  (COOPERATIVE AND WORK INTEGRATED EDUCATION: CWIE)   ระหว่าง มวล. กับ สทน. โดยมี...

ประกวดบทกลอนออนไลน์ม.ต้น-ปลาย

วันที่ 6 เมษายน 64 ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าประดู่  ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบทกลอนออนไลน์รางวัลพระครูโสภิตปัญญากร เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ ระดับภาคตะวันออก สำหรับนักเรียนมัธยมตอนต้นและปลาย ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมศิลปินจังหวัดระยอง และศูนย์วรรณศิลป์ถิ่นบูรพา วัดป่าประดู่ มีพระครูโสภิตปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ ร่วมมอบรางวัล และมีนายฐปกรณ์...

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงติดตาม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.ที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประธานกรรมการการประเมิน...