เรื่องล่าสุด

ทุนธนชาต ฐานะการเงินมั่นคง แม้เจอพิษโควิด

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2563 มีกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทฯ จำนวน 6,669 ล้านบาท พร้อมมีมติเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 3 บาทนายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP “กล่าวว่า ในปี 2563 TCAP และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 7,848 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยกำไรสุทธิของบริษัทย่อยต่าง ๆ จำนวน 5,962 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 2,154 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ในปีนี้ มีจำนวน 6,669 ล้านบาท ลดลง 38.3% จากปีก่อน โดยสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรปีนี้ปรับตัวลดลง เกิดจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่หดตัวลงอย่างรุนแรง จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับที่ปีก่อน TCAP มีกำไรพิเศษจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม...

เหลือเชื่อ Zoom เพิ่มยอดขายให้ปัง!

SME D Bank ยกระดับเอสเอ็มอีไทย จัดอบรมผ่านโปรแกรม Zoom แจงหลักสูตร ‘เพิ่มยอดขายให้ปัง ด้วยกลยุทธ์การตลาดออนไลน์’ โดยโค้ชโซอี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย25ก.พ.64/ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จัดกิจกรรมเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ขยายช่องทางการตลาด เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ขายเติบโต จัดอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom...

ม.แม่ฟ้าหลวง พัฒนาระบบนิเวศแหล่งท่องเที่ยวน่าน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.ทีมอาจารย์และคณะทำงาน ม.แม่ฟ้าหลวง ได้มาประสานการดำเนินงานตามโครงการ"การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวและมรดกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนตามเกณฑ์ของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก(GSTC)ในพื้นที่เมืองเก่าเชียงแสน จ.เชียงรายและเมืองเก่าน่าน จ.น่าน ในฐานะที่ได้รับเกียรติเชิญให้เป็นปรึกษาโครงการฯและเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกแหล่งข้อมูลภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้(Cultureal Heritage  ICH)ในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง โครงการนี้ถือเป็นโอกาสที่จะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่ศึกษาเรียนรู้ในด้านการจัดการเมืองเก่า โดยใช้ทุนทางสังคมคือคนในชุมชนเป็นบรรทัดฐานซึ่งทำมากว่า 30 ปี ได้ส่งต่อองค์ความรู้ให้ลูกหลานได้ถอดบทเรียนต่อไปครับ ความสุขและความภูมิใจเล็กๆ ของครูบ้านนอกคนหนึ่งที่พาเมืองน่านมาถึงจุดนี้ ได้...

“เปิดประตูสู่โลกวิชาการ” โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.15 น.ที่ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จ.น่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน "เปิดประตูสู่โลกวิชาการ" ประจำปี 2563 ตามแนวคิด "เรียนรู้ สร้างสรรค์ สู่สากล" ซึ่งโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้จัดขึ้น...

มมส.ห่วงใยนิสิตออกมาตรการเยียวยาช่วงโควิค

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)  ออกประกาศฉบับที่ 2 มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  รศ. ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแก่นิสิต ดังต่อไปนี้ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้ ดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตทุกชั้นปีและทุกระดับการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 ...