เรื่องล่าสุด

องค์การสะพานปลาชู bubble & seal ผนึกชมรมผู้ขายปลาสมุทรสาครสกัดโควิด–19

ผอ.องค์การสะพานปลา เปิดแผนคุมเข้มการระบาดของโรคโควิด-19 เต็มกำลัง หลังลงพื้นที่สมุทรสาคร ร่วมหารือกับชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย) เพื่อศึกษาแนวทาง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 หวังนำมาปรับใช้กับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง 18 แห่งทั่วไทย พร้อมเร่งใช้แนวทางป้องกันในรูปแบบ bubble & seal สกัดเชื้อโควิดผู้สื่อข่าวรายงานจากองค์การสะพานปลา(FMO) หรือ FISH MARKETING ORGANIZATION ว่า...

แบรนด์ไทยเฟ้นไอเดียและแนวทางธุรกิจใหม่เพื่อไปต่อ

ในสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) ที่สร้างผลกระทบไปทั่วโลก แน่นอนว่าในหลายธุรกิจนั้นได้รับผลกระทบ แต่กับบางธุรกิจก็กลายเป็นผลกระทบในเชิงบวก ดังเช่นแบรนด์ที่เข้าร่วมใน “กิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทยรุ่นที่ 4 หรือ IDEALAB 4” ภายใต้แนวคิด From The New Normal to A New Future จัดโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการ...

นักจัดการสังคม U2T 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มรภ.นครฯสุดยอด‼️ ชนะเลิศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับทีม The seeker นักจัดการทางสังคม ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และผ่านการคัดเลือกเป็น 5 ทีมสุดท้ายของภาคใต้ตอนน เพื่อไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ...

รร.ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว สั่งปิดโรงเรียนต่อ

นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด ผู้อำนวยการ รร.ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  ได้เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD - 19) การแพร่ระบาดใหม่เริ่มมีการขยายตัวเป็นวงกว้างและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่น่าไว้วางใจและยังมีความเสี่ยงสูง ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวฯ ซึงทางโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนไป - กลับ...

ว.เทคนิคสกลฯปั้นนักนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยมีนายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และนายนิพนธ์ มุลเมืองแสน ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสกลนดร เป็นผู้แทนในการลงนามครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้เป็นหลักสูดรตันแบบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ในสาขางานการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการตลาด ซึ่งหลักสูตรนี้ใช้หลักการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบ Project Based...