เรื่องล่าสุด

แม็คโคร เปิดตัวแคมเปญใหญ่ Happy Food @ Home

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคให้เปลี่ยนไปอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึง โดยเฉพาะตลาดฟู้ดดิลิเวอรี่ ที่มีการเติบโตและแข่งขันกันอย่างดุเดือด โดยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 4.1 หมื่นล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พ.ค./2563) ผู้นำธุรกิจอาหารอย่าง “แม็คโคร” จึงไม่รอช้า ปล่อยแคมเปญแรงโดนใจ  “Happy Food @ Home” ออกมาร่วมรับกระแสการบริโภคแบบ New Normal ด้วยเช่นกัน@Happy Food @ Home...

“แน็คเก็ต” สแน็คช่วยชุมชน บนเส้นทางสู่ความสำเร็จผ่านเซเว่นฯ

เป็นที่ทราบกันดีว่ามูลค่าขนมขบเคี้ยวหรือสแน็คในบ้านเรานั้น ยอดขายปีหนึ่งหลายหมื่นล้าน ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ต่างเข้ามาสู่ธุรกิจนี้น.ส.พัทธนันท์ แสงสุขเกษมศักดิ์  วัย 44 ปี เจ้าของบริษัท ทันน่า ฟู๊ดส์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการอีกรายที่เข้ามาสู่วงการผลิตสแน็ค ในชื่อแบรนด์ “แน็คเก็ต” (ชื่อลูกสาว) ซึ่งมีสินค้ารวมกว่า 22 รายการ อาทิ ชีสเชคไส้สับปะรด (ขนมปังกรอบไส้สับปะรด)  กล้วยน้ำว้าทอดกรอบรสหวาน, เผือกแท่งทอดกรอบรสเค็ม,ฟักทองทอดกรอบรสหวาน และมันหวานแผ่นทอดกรอบรสหวานฯลฯเชื่อว่าใครที่เป็นลูกค้าร้านเซเว่นฯ...

รอชมเกษตรทันสมัยของวิทยาลัยเกษตรฯสารคาม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดย ผอ.ปรัชญา ตะภา ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรภายในวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในวิทยาลัยให้ทันยุค ทันสมัย ในปัจจุบัน  อีกทั้งได้นำกิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกรและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ ประสานสัมพันธ์ร่วมกับศิษย์เก่าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ตลอดจนต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของวิทยาลัย ก่อให้เกิดนวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ในวิทยาลัยอย่างมากมาย เรื่องราวเหล่านี้ สามารถติดตามรับชมได้ในรายการ...

ปฎิรูปอาชีวศึกษาเข้มข้นทักษะฝีมือ

“ณัฏฐพล”หารือบอร์ดอาชีวะใหม่ เน้นศูนย์ความเป็นเลิศ-ลดความซ้ำซ้อนใบอนุญาต22ม.ค.64/  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือ และมอบนโยบายด้านอาชีวศึกษาให้กับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ชุดใหม่ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีนายรอยล จิตรดอน เป็นประธาน โดยกล่าวว่า  วันนี้ได้ชี้แจงให้ทราบถึงนโยบาย และความตั้งใจที่จะผลักดันอาชีวศึกษาให้มีความเข้มข้นรวมถึงแนวทางในการจัดตั้งศูนย์อบรมเพื่อความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา หรือ Excellence Center-HCEC...

สภากาชาดไทยหนุนเยาวชนใต้อ่านเขียนภาษาไทย

สภากาชาดไทย เดินหน้าเชิงรุกกำหนดกลุ่มเป้าหมายนักเรียนและเยาวชนที่มีปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น19ม.ค.64/ นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภากาชาดไทยให้จัดทำและดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นั้น เมื่อวันที่18 มกราคม 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี โดยได้ทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(Lesson Learn)ดังนี้1.การคัดเลือกครูอาสาสอนหนังสือ/ภาษาไทยตามโครงการแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนตามเป้าหมายพบว่าการใช้ครูอาสาหรือบุคคลที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่ว่างเว้นจากการสอนหนังสือตามปกติหรือการรับสมัครให้ครู/อาจารย์ที่เกษียณราชการหรือบุคคลที่มีความรู้ด้านการสอนหนังสือและมีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการมาสอนเสริมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะสามารถดำเนินการได้มีประสิทธิภาพเพราะทั้งครูอาสาและนักเรียนไม่ต้องเดินทางไกลจากที่พักสามารถนัดสถานที่และเวลาสอนเสริมได้สะดวกไม่เสียเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณมากนัก2.เพื่อให้การกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอนเสริมภาษาไทยให้สอดคล้องสภาพปัญหาและข้อจำกัดในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนั้น สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดมีข้อแนะนำว่าควรจัดนักเรียนเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้2.1 กลุ่มเด็กนักเรียนจากครอบครัวกลุ่มชาติพันธ์ุที่ใช้ภาษาชนเผ่าติดต่อสื่อสารกันในครอบครัวเกือบตลอด 24 ชั่วโมงประกอบกับมีภูมิลำเนาครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารไม่มีไฟฟ้าและไม่มีเครื่องมือสื่อสารต่างๆ...