เรื่องล่าสุด

“ปริญญ์” จับมือภาคีขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

จับตาจุดเด่นประเทศไทย 0.4 ชูขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม เผยปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถทดแทนได้ แต่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระบุสร้างผลงานด้วยคาแรคเตอร์ใหม่ๆมาช่วยต่อยอด10เม.ย.64/ นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ จับมือภาคีเครือข่าย เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)...

ซีพีเอฟ ขยายเวลาโครงการ Faster Payment เพิ่มสุขภาพทางการเงินคู่ค้า SMEs

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือ ซีพีเอฟ ต่อเวลาการดำเนินโครงการ Faster Payment ลดระยะเวลาเครดิตเทอมภายใน 30 วัน ช่วยเสริมความแกร่งสุขภาพทางการเงินของคู่ค้าธุรกิจ SMEs สร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่องนางสาวธิดารัตน์​ เดชายนต์บัญชา รองกรรมการผู้จัดการ ด้านจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า  จากการดำเนินโครงการ Faster Payment เพื่อช่วยเหลือคู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยการลดระยะเวลาเครดิตเทอมเพียง 30 วันตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2563 ที่ผ่านมา มีส่วนช่วยผู้ประกอบการ SMEs ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ ล่าสุด ภาพรวมเศรษฐกิจเริ่มกระเตื้องขึ้นบ้าง แต่ยังไม่กลับเข้าสู่ระดับปกติ ซีพีเอฟ จึงได้ขยายเวลาโครงการดังกล่าวอีก 3 เดือนจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ โดยหวังที่จะมีส่วนช่วยให้คู่ค้าธุรกิจสามารถปรับตัวได้ท่ามความไม่แน่นอน ตลอดจนเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้า หรือช่องทางการตลาดใหม่ๆ...

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ สทน. เอ็มโอยูสหกิจศึกษา พัฒนางานวิชาการ

ศ. ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(สทน.) (องค์การมหาชน) ร่วมกันลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ  (COOPERATIVE AND WORK INTEGRATED EDUCATION: CWIE)   ระหว่าง มวล. กับ สทน. โดยมี...

ประกวดบทกลอนออนไลน์ม.ต้น-ปลาย

วันที่ 6 เมษายน 64 ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าประดู่  ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบทกลอนออนไลน์รางวัลพระครูโสภิตปัญญากร เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ ระดับภาคตะวันออก สำหรับนักเรียนมัธยมตอนต้นและปลาย ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมศิลปินจังหวัดระยอง และศูนย์วรรณศิลป์ถิ่นบูรพา วัดป่าประดู่ มีพระครูโสภิตปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ ร่วมมอบรางวัล และมีนายฐปกรณ์...

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงติดตาม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.ที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประธานกรรมการการประเมิน...