เรื่องล่าสุด

กขค. ปรับปรุง ไกด์ไลน์ “ฟู้ด เดลิเวอรี่” หลังเปิดรับฟังความคิดเห็น

20ต.ค.63/ในช่วงเดือนกันยายน 2563 ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้จัดกิจกรรมเปิดรับฟังความคิดเห็น ผ่านเว็บไซต์สำนักงานและจัดประชุมปรึกษาหารือในรูปแบบโฟกัสกรุ๊ปเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.)เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหารกับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร หรือ ไกด์ไลน์ ฟู้ด เดลิเวอรี่ ซึ่งนำโดย นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้าในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าปลีกออนไลน์

NIA ดึง 7 ตัวแทนด้านนวัตกรรม ร่วมสื่อสารแคมเปญ Innovation Thailand ชวนคนไทยรับรู้และภูมิใจในนวัตกรรมไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ประเทศไทยที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมสำหรับการใช้ชีวิตแบบประณีต

NIA ดึง 7 ตัวแทนด้านนวัตกรรม ร่วมสื่อสารแคมเปญ Innovation Thailand ชวนคนไทยรับรู้และภูมิใจในนวัตกรรมไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ประเทศไทยที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมสำหรับการใช้ชีวิตแบบประณีต

‘สวนสุนันทา’ปักหมุดลุยกัญชา

ก้าวอีกขั้น มรภ.สวนสุนันทาเดินหน้าขับเคลื่อนวิจัยพัฒนากันชง กัญชา เปิดหน้าดินจังหวัดอุดรธานี เผยร่วมลงนามกับ อบจ.อุดรธานี กอดคอร่วมพัฒนาเพื่อการแพทย์

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ 20 ต.ค. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมการใช้งานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาต่อยอดการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดรับกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูและครูสอนไม่ตรงสาขาที่จบการศึกษาปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 15,000 โรงเรียน ทั่วประเทศ ให้ได้รับชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ครบทุกสาระวิชาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น...

กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.น่าน จัดอบรมเพศวิถีศึกษาในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน นายกิติศักดิ์ แก้วนิ่ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลน่าน นำทีมเป็นวิทยากร จัดกิจกรรมอบรม"เพศวิถีศึกษาในวัยรุ่น" ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จำนวน 45...