“อัศวิน”เอาอยู่แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ

กทม. เดินหน้าพัฒนาระบบระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ระบุปัจจุบันมีอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง สถานีสูบน้ำ 190 แห่ง ประตูระบายน้ำ 243 แห่ง และบ่อสูบน้ำ 329 แห่ง จากการพัฒนาระบบดังกล่าวส่งผลทำให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

18 ต.ค.64 /พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการพัฒนาระบบระบายน้ำ และเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันมีอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง สถานีสูบน้ำ 190 แห่ง ประตูระบายน้ำ 243 แห่ง และบ่อสูบน้ำ 329 แห่ง จากการพัฒนาระบบดังกล่าวส่งผลทำให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากสถิติเวลาของการเกิดปัญหาน้ำท่วม เวลาการแก้ไข ความถี่ของการเกิดปัญหา รวมถึงจุดอ่อนน้ำท่วมที่ลดลงในทุกปี ตลอดจนในบางพื้นที่สามารถรองรับปริมาณฝนได้มากกว่าเมื่อก่อนที่ยังไม่พัฒนาระบบอย่างเช่นปัจจุบัน

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ไม่ว่าจะเป็นระบบการควบคุมเครื่องสูบน้ำระยะไกล ระบบ SCADA ระบบเรดาร์ตรวจจับกลุ่มฝน รวมถึงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์เพิ่มเติมตามสถานีสูบน้ำที่สำคัญ รองรับสถานการณ์ไฟฟ้าดับ เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม ส่วนระบบระบายน้ำขนาดใหญ่อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อลดระยะเวลาการระบายน้ำในคลองสายหลักที่อยู่พื้นที่ชั้นในออกลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้โดยตรง ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ปัจจุบันมีแผนที่จะพัฒนาก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีก จำนวน 6 แห่ง โดยเป็นฝั่งพระนคร 4 แห่ง และฝั่งธนบุรี 2 แห่ง รวมถึงได้มีการพัฒนาแก้มลิงใต้ดินซึ่งเหมาะสมกับความเป็นเมืองหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร โดยในระยะแรกได้เร่งดำเนินการในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 4 แห่ง ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 แห่ง คือ บริเวณวงเวียนบางเขนและบริเวณปากซอยสุทธิพร 2 และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 2 แห่ง คือบริเวณสวนสาธารณะถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนวิภาวดีรังสิต ความจุ 10,000 ลบ.ม. และบริเวณแยกถนนศรีนครินทร์ตัดกับถนนกรุงเทพกรีฑา ความจุ 10,000 ลบ.ม. ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

อีกทั้งยังมีแผนที่จะดำเนินการในอีกหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้มีการประสานความร่วมมือ และการประชุมร่วมกับกรมชลประทาน การไฟฟ้านครหลวง กรมทางหลวง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดปริมณฑล

หยกดำ ส่องเขียว รายงาน