“บิ๊กแจ๊ส” สร้างเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม 2 รุ่น

แชร์

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 กันยายน 2564 ณ วัดชินวรารามวรวิหาร ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร (ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี) พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พล.ต.ท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง (บิ๊กแจ๊ส) นายก อบจ.ปทุมธานี (ประธานที่ปรึกษา) นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นอภ.เมืองปทุมธานี (ประธานอำนวยการ) นายพิศาล เตชะวิภาค (อ.ต้อย เมืองนนท์) รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย(รองประธานที่ปรึกษา) และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันแถลงข่าวการจัดสร้างเหรียญ (พระราชมงคลวัชราจารย์) หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม เจ้าอาวาสวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เป็นเหรียญที่ระลึก “รุ่นเลื่อนตำแหน่งยกฐานะ” และ “รุ่นปลอดภัย”

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.นำรายได้สมทบทุน บูรณะปฏิสังขรณ์วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) เพื่อเป็นสาขาของวัดระฆังโฆสิตาราม โดยยกฐานะวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา 2.นำรายได้สมทบทุน สร้างเมรุ และศาสนสถานวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 3.นำรายได้สมทบทุน ปรับปรุงห้องผู้ป่วย อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น รพ.ปทุมธานี และ รพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 4.นำรายได้ปรับปรุงซ่อมแซมที่ว่าการ อ.เมืองปทุมธานี และเป็นทุนสนับสนุนการใช้จ่าย ในกิจการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี

การจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม ในครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา พร้อมกับผู้ที่เคารพนับถือในพระเดช พระคุณ ของหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม จะได้มีเหรียญที่ระลึกดังกล่าวไว้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวต่อไป โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประทานแผ่นทองคำ แผ่นเงิน และแผ่นนาค ที่ทรงจารึกอักขระ และทรงอธิฐานจิตเป็นชนวนหล่อ จำนวน 9 แผ่น จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

กำหนดพิธีพุทธาภิเษกเหรียญ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดธารทหาร (ห้วยด้วน) ต.ธารทหาร อ.หนองบัวจ.นครสวรรค์ ครั้งที่ 2 พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดชินวรารามวรวิหาร ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี กำหนดการเปิดจอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 ก.ย 64 เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา พร้อมกับผู้ที่เคารพนับถือในพระเดชพระคุณของหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม จะได้มีเหรียญที่ระลึกดังกล่าวไว้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

การจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม รุ่นเลื่อนตำแหน่งยกฐานะและ รุ่นปลอดภัย 2 รุ่นนี้ประกอบด้วย เนื้อทองคำ หนัก 22 กรัม จัดสร้างตามสั่งจอง เหรียญละ 59,999 บาท เหรียญรวมเนื้อ 9 ชนิด ชุดใหญ่ (100 เหรียญ) จัดสร้าง 299 ชุด ชุดละ 22,000 บาท เหรียญรวมเนื้อ 9 ชนิด ชุดกลาง (9 เหรียญ) จัดสร้าง 99 ชุด ชุดละ 3,999 บาท เหรียญรวมเนื้อ 9 ชนิด ชุดเล็ก (7 เหรียญ) จัดสร้าง 99 ชุด ชุดละ 2,999 บาท เหรียญรวมเนื้อ 9 ชนิด ประกอบด้วย 1.เนื้อเงินลงยา 2.เนื้อเงิน 3.เนื้อนวะลงยา 4.เนื้ออัลปาก้าลงยา 5.เนื้อทองแดงลงยา 6.เนื้อทองเหลืองลงยา 7.เนื้อสัตตะลงยา 8.เนื้อซาติน 9.เนื้อทองเหลืองผิวรุ้ง โดยเหรียญทั้งหมดนี้ปลุกเสกและนั่งอธิฐานจิต โดยหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม และหลวงพ่อชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ

สถานที่สั่งจอง ที่ทำการปกครอง อ.เมืองปทุมธานี โทร.02-5816130 ต่อ 203 คุณบุญส่ง เนียมหมวด โทร. 081-4316196 คุณจงจิต อินถา โทร. 088-2526923 คุณกาญจนา สุดชารี โทร. 089-8819395

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี/ รายงาน


แชร์