มอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร

แชร์

เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2564 ณ อาคารเฮือนแก้วงาม นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน พ.อ. รฐนนท  รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดารในพระบรมราชูปถัมภ์ (มส.ยช.) ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 18 ทุน แก่นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วย ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี ช่วยเหลือครอบครัวและสังคม ทั้งนี้ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปในอนาคต ต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์