ดองเค็มเกลือทะเลไทยค้างสต๊อกเต็มยุ้งฉางวอนช่วยซื้อปลดหนี้ชาวนาเกลือ

แชร์

เกษตรฯ มอบหมายหน่วยเกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อกในยุ้งฉางและเกลือทะเลที่กำลังออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิต 2562/2563 หลังประสบปัญหาล้นตลาด พร้อมเตรียม Kick off คาราวานสินค้าเกลือทะเล เริ่มจัดส่งสินค้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อคในยุ้งฉางและเกลือทะเลที่กำลังออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิต 2562/2563 โดยมอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์วางแผนการระบายเกลือทะเล ซึ่งปัจจุบันมีเกลือที่ค้างอยู่ในยุ้งฉางสหกรณ์ จำนวน 25,000 ตัน และคาดว่ากำลังจะมีผลผลิตเกลือออกสู่ตลาดอีก ประมาณ 900,000 ตัน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้วางแผนกระจายเกลือ 3 แนวทาง คือ 1) กระจายเกลือทะเลให้สหกรณ์ทั่วประเทศ โดยขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์แต่ละแห่งซื้อเกลือทะเล ครัวเรือนละ 1 ถุง (ขนาด 5 กิโลกรัม) ราคาถุงละ 27.50 บาท 2) ขอความร่วมมือศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) จำนวน 120 แห่ง (ทั่วประทศ) ช่วยกระจายเกลือทะเล และ 3) ประสานงานองค์การสะพานปลา เพื่อขอความร่วมมือซื้อสินค้าเกลือทะเล ซึ่งมีสะพานปลาหรือท่าเทียบเรือ รวมทั้งประเทศ จำนวน 18 แห่ง มีความพร้อมที่จะดำเนินการโดยจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการด้านประมง จำนวน 11 แห่ง

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานขอความร่วมมือสหกรณ์ผู้ซื้อเกลือ ประสานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดให้ขอความร่วมมือสหกรณ์/สมาชิกแต่ละรายช่วยซื้อเกลือทะเล ประสานสหกรณ์ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ภายในจังหวัด ขอความร่วมมือช่วยกระจายสินค้าเกลือทะเล ประสานองค์การสะพานปลา โดยขอความร่วมมือซื้อสินค้าเกลือทะเล เพื่อกระจายสินค้าเกลือทะเลให้สหกรณ์ผู้ซื้อสินค้าทั่วประเทศ

นอกจากนี้ได้กำหนดการจัดงานกิจกรรมปล่อยคาราวานสินค้าเกลือทะเล โดยมีกำหนด (kick off) เริ่มจัดส่งสินค้าในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ ขณะที่ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 63) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับแจ้งยอดการสั่งซื้อจากสหกรณ์ทั่วประเทศ จำนวนซื้อ รวมปริมาณทั้งหมด 1,500 ตัน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 8,250,000 บาท

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์