พิษค่าเงินบาทขย่มภาคเกษตร ‘เฉลิมชัย’จัด5มาตรการแก้เกม

แชร์

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรฯวางแผนรับมือแก้เกมพิษค่าเงินบาทกระทบภาคเกษตร เฉลิมชัย”สั่งลุย5มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน10%หนุนสร้างรายได้เพิ่ม

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ปี2563จากการประเมินสถานการณ์ค่าเงินบาทพบว่าน่าเป็นห่วงมากที่สุดในขณะนี้และยังมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องจากปี2562ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่มีมาร์จิ้นต่ำ การแก้ปัญหาค่าเงินบาทไม่ง่ายและไม่เร็วจึงต้องใช้กลยุทธ์อื่นคู่ขนานกันไปเพื่อรักษามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารปีละกว่า 1 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการฯได้กำหนดนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและอาหาร10%เพื่อแก้เกมพิษค่าเงินบาทชดเชยค่าเงินที่แข็งค่าโดยมี5มาตรการหลักได้แก่

1. มาตรการพัฒนาโลจิสติกส์เกษตร 2. มาตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม 3. มาตรการส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ 4.มาตรการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร 5. มาตรการค้าออนไลน์เพิ่มช่องทางตลาด

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 5 มาตรการกังกล่าวจะมุ่งบริหารลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มช่องทางตลาดใหม่โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และคณะกรรมการพัฒนาโลจิสติกส์เกษตรเป็นกลไกสำคัญทำหน้าที่ขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคเกษตรกรโดยมีศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big Data Center : NABC)เป็นฐานข้อมูลกลางของข่าวสารและองค์ความรู้ซึ่งเกษตรกรและภาคเอกขนสามารถใช้ประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชั่น”เกษตรดิจิทัล”บนแพลตฟอร์มมือถือและคอมพิวเตอร์รวมทั้งการบริการออนไลน์ของ 22 หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯซึ่งเริ่มบริการครบทุกหน่วยงานต้อนรับปีใหม่ตั้งแต่ 1 มกราคมนี้

นอกจากนี้จะจัดตั้ง”ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)”ตั้งแต่เดือนมกราคมให้ครบ 77 จังหวัดในปี 2563 ถือเป็นการปฏิรูปภาคเกษตรในระดับเชิงโครงสร้างและระบบเพื่อรองรับปัญหาค่าเงินบาทและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์