ม.แม่โจ้ บวงสรวงประติมากรรม ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก

แชร์

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 63 รศ. ดร.วีระพล  ทองมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงประติมากรรมรูปปั้นครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ซึ่งกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย  และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบูรพาจารย์ อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ ผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” ให้แก่ศิษย์แม่โจ้ได้ยึดถือปฏิบัติ  และนำมาติดตั้งไว้ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยให้อนุชนคนรุ่นหลัง ทั้งศิษย์แม่โจ้ บุคคลทั่วไป ได้รู้จักและร่วมรำลึกถึงผู้สร้างคุณูปการต่อแผ่นดินแม่โจ้

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก  อาจารย์พัชรินทร์ สุกันศีล ทายาทศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานครั้งนี้  และมีกลุ่มจักรยานทัวร์ริ่งแม่โจ้ ผู้จัดกิจกรรม “แม่โจ้สามัคคี ปั่นพาอาจารย์บุญศรีกลับบ้าน” (ปั่นปาอาจ๋านปิ๊กบ้าน)  คณะผู้บริหาร คณาจารย์  ศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ณ  อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เจตน์ตนา เมืองลือ จ.เชียงใหม่ /รายงาน


แชร์