สมาคมกุ้งตะวันออกไทย จัดงาน Thai Aqua Expo 2020 ส่งเสริมผลิตสัตว์น้ำยั่งยืน

แชร์

สมาคมกุ้งตะวันออกไทย โดยนางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมฯ พร้อม นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นายอุดร ส่งเสริม รองประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ (COC) จังหวัดระยอง ร่วมกันแถลงข่าวจัดงาน “สัตว์น้ำไทย 2020” (Thai Aqua Expo 2020) ภายใต้แนวความคิด “สัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

ในงานนี้ ประธานชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ จากจังหวัดต่างๆ ภาคตะวันออกมาร่วมตัวกันพร้อมหน้า อาทิ นายสมประสงค์ เนตรทิพย์ ประธานชมรมผู้ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (SAC) นายศุภกิจ ทองแตง ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน นายธรรมรงค์ ร่มพฤกษ์ ประธานชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจันทบุรี นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย นายพรชัย บัวประดิษฐ์ ประธานแปลงใหญ่ปลานิลชลบุรี และนายมานพ ไชยริปู ประธานแปลงใหญ่ปูทะเลเขาตาหน่วย-หนองชิ่ม จันทบุรี ผนึกกำลังเพื่อจัดงานให้ยิ่งใหญ่ที่รวบรวมสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ได้รับความสนใจของประเทศไทยไว้ในงานนี้ เช่น กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลากะพง และสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมอย่าง ปูทะเล

นายอุดร ในฐานะประธานจัดงานฯ กล่าวว่า ในงาน Thai Aqua Expo 2020 จะมีการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลทางวิชาการ นวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ส่งเสริมการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดสัตว์น้ำในประเทศและตลาดโลก สู่การผลิตอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ

“เป็นโอกาสดีที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะได้รับรู้ข้อมูลและรับทราบสถานการณ์หลังโควิด-19 ซึ่งจะช่วยในการปรับตัวและปรับปรุงฟาร์ม การบริหารจัดการและผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด” นายอุดร กล่าว

ด้านนายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย กล่าวว่า ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงในช่วงล็อกดาวน์ สินค้าไม่สามารถส่งออก ประกอบกับไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ตลอดจนผู้ค้า ร้านอาหารไม่สามารถทำการค้าขายได้ตามปกติ ทำให้ราคาตกต่ำมาก แต่เมื่อหลังสถานการณ์คลี่คลาย ประเทศไทยมีการจัดการที่ดี สามารถควบคุมการระบาดโควิด-19 ได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดต่างประเทศ จึงมีการสั่งซื้อสัตว์น้ำของไทย ทำให้สามารถส่งออกได้ โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่มีการสั่งซื้อกุ้งต้มสุกของไทยแทนกุ้งสด การจัดงาน สัตว์น้ำไทย 2020 นี้ จึงมุ่งเน้นด้านความมั่นคงในอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และการลดต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก

ภายในงานจะมีการแสดงนิทรรศการจากผู้ค้าปัจจัยการผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 70 บูธ มาร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ทั้งกุ้งและปลา รวมถึงความรู้ทางวิชาการ การลดต้นทุน การขาย การตลาด รวมถึงปัญหาอุปสรรคการนำเข้า-ส่งออก เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในงานด้วย./


แชร์