รองผู้ว่าฯ เกรียงยศ ให้กำลังใจพี่เลี้ยง ส 1-2 สอบสัมภาษณ์บรรจุเป็นครูผู้ช่วย

แชร์

14 ก.ค.63/เวลา 10.30 น. : นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1- 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2563 โดยมี ผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม ณ สำนักการศึกษา

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้เป็นการสอบสัมภาษณ์พี่เลี้ยง ส 1-2 ซึ่งเป็นลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1- 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ซึ่งกรุงเทพมหานครเปิดสอบคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษเพื่อสนับสนุนลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวได้บรรจุเข้ารับราชการ

ที่สำคัญ ส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถ บางคนมีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 20 ปี แต่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง ส1-2 จะได้มีโอกาสได้เข้ารับราชการและสามารถแก้ปัญหาครูโอนย้ายกลับภูมิลำเนาหรือครูผู้ช่วยลาออกไปรับราชการหน่วยงานอื่นได้

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษา กำหนดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1- 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 20 อัตรา โดยวิธีสอบข้อเขียน ภาค ก ภาค ข และภาค ค1 ในวันที่ 12 ก.ค.63 เวลา 09.00 – 16.20 น. ณ โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง และสอบภาค ค2 ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู(สัมภาษณ์) ในวันนี้ (14 ก.ค.63) เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องศิรินาม สำนักการศึกษา โดยมีผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร จำนวน 45 คน และจะประกาศผลสอบภายในเดือนก.ค.63 ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้ 20 อัตรา โดยไม่มีการขึ้นบัญชี

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์