จี้ “บิ๊กตู่” ชะลอประมูลบงกช-เอราวัณ

แชร์

กลุ่มสภาพลังงานเพื่อประชาชน บุกทำเนียบ ยื่นหนังสือนายกฯ ยับยั้งประมูลแหล่งก๊าซ บงกช-เอราวัณ แนะยืดออกไปอีก 1-2 เดือน ยันต้องแก้ไขหลักเกณฑ์ในการจัดสรรปิโตรเลียมให้เป็นระบบจ้างผลิต โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมก่อน อ้างเพื่อรัฐจะได้ประโยชน์สูงสุด

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ หรือ คปป. และกลุ่มกองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทย (กคป.) ในนามกลุ่มสภาพลังงานเพื่อประชาชน ประมาณ 30 คน นำโดย พ.ท.พ.ญ. กมลพรรณ ชีวพันธุศรี เดินทางมาที่บริเวณหน้าประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ยับยั้งการจัดสรรปิโตรเลี่ยมแหล่ง บงกช-เอราวัณ ในระบบแบ่งปันผลผลิต ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จะเปิดยื่นประมูลแข่งขัน ในวันที่ 25 ก.ย. นี้ และขอให้แก้ไขหลักเกณฑ์ในการจัดสรรปิโตรเลียมให้เป็นระบบจ้างผลิต โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อรัฐจะได้ประโยชน์สูงสุด โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีออกมารับหนังสือ
ภายหลังมอบหนังสือร้องเรียน พท.พญ.กมลพรรณ กล่าวว่า ขอทำหน้าที่แทนประชาชนคนไทยที่ได้รับความเสียหาย จากการที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ปฎิบัติตามหลักนิติธรรม มีเจตนาที่จะทำให้ทรัพยากรของชาติ ซึ่งเป็นของปวงชนชาวไทยต้องสูญเสียผลประโยชน์อย่างร้ายแรง ไม่โปร่งใส ไร้ซึ่งธรรมาภิบาล สนับสนุนคอรัปชั่นเชิงนโยบาย ทำให้รัฐเสียหายปีละหลายแสนล้านบาท และไม่ได้จัดให้มีมาตราการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบอย่างเข้มงวด ไม่มีการรับฟังความเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขาดการร่วมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และทำให้ประเทศชาติสุ่มเสี่ยงที่จะตกอยู่ใน ภาวะสูญเสียความมั่นคงของรัฐทางด้านเศรษฐกิจ
“รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินเอื้อประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมของชาติ ให้เอกชนผู้ถือสัมปทาน และมีเจตนาทุจริตที่จะให้เอกชนมีอำนาจเหนือรัฐบาล เหนืออำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย”

กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ

พท.พญ.กมลพรรณ กล่าวว่า ดังนั้นจึงขอให้มีการแก้ไขระบบจัดสรรปิโตรเลียมจากการใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตที่รัฐได้ส่วนแบ่งเพียง 30% ของปริมาณปิโตรเลียมที่ขุดได้ ทำให้ชาติสูญเสียรายได้มหาศาลปีละเป็นแสนล้านบาท แต่หากใช้ระบบจัดสรรจ้างผลิตก็จะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็น 70-80% และมีความโปร่งใสในการตรวจวัดปริมาณขุดเจาะโดยรัฐได้ จึงขอให้นายกฯเลื่อนการเปิดซองประมูลแหล่ง บงกช-เอราวัณ ออกไปอีก 1-2 เดือน เพื่อให้มีการแก้ไขกฎกติกาให้ใช้ระบบจ้างผลิต โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างไรก็ตาม ขอประกาศเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยไปร่วมงานแถลงข่าว คัดค้านและทวงแหล่งพลังงาน บงกชและเอราวัณ คืนให้คนไทย โดยกลุ่มสภาพลังงานเพื่อประชาชนในวันที่ 19 ก.ย. นี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 1 สโมสรสันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนน พิชัย แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต


แชร์