สะพัด “ศิริ” เด้ง “ทวารัฐ” พ้น สนพ. เซ่นสอบกองทุนอนุรักษ์ฯ

แชร์

สะพัด “ศิริ” ชงครม.สัญจร เด้ง “ทวารัฐ-ประพนธ์” นั่งตบยุงผู้ตรวจฯ โยก “ยงยุทธ” เสียบอธิบดี พพ. ดัน “เปรมฤทัย” ขยับขึ้นอธิบดีกรมเชื้อฯ แทน วีระศักดิ์ เกษียณอายุราชการสิ้นก.ย.นี้ ขณะที่ ครม. ยังไม่มีการพิจารณา คาดพิจารณาเป็นวาระปกติในสัปดาห์หน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีวาระการประชุมที่น่าสนใจในส่วนของกระทรวงพลังงาน ที่นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เสนอครม.เพื่ออนุมัติโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 จำนวน 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.ให้นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 2.ให้นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 3.ให้นายยงยุทธ จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 4.ให้นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แทน นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายนนี้
ทั้งนี้ ในส่วนของผู้อำนวยการสนพ. ที่ว่างลงนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังไม่มีการเสนอชื่อใครขึ้นมาดำรงตำแหน่ง แต่จะให้รองผู้อำนวยการสนพ.ที่มอบหมายทำหน้าที่รักษาการผอ.สนพ.ไปพลางก่อน เพราะยังมีเวลาเสนอชื่อผอ.สนพ. คนใหม่ให้เสนอครม.พิจารณาก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้ พร้อมกับตำแหน่งอื่นๆด้วย
มีรายงานข่าวว่า การโยกย้ายครั้งนี้เป็นช่วงเวลาปกติก่อนสิ้นปีงบประมาณ ที่จะมีการโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งระดับ 10-11 โดยในส่วนของนายทวารัฐ พ้นจากตำแหน่งผอ.สนพ.ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานนั้น คาดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาปัญหาที่มีการร้องเรียนและถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่สตง.ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ตรวจสอบโครงการเพื่อการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กว่า 800 โครงการ วงเงินกว่า 3 หมื่นล้านบาท รวมทั้งสตง.ยังไม่รับรองบัญชีงบดุลของกองทุนฯมาตั้งแต่ปี 2557 เนื่องจากสงสัยว่าจะมีการใช้จ่ายเงินจากองทุนไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุน จึงโยกย้ายนายทวารัฐออกมาเพื่อความเหมาะสมกับการตรวจสอบของสตง.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุม ครม. สัญจร จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ จะยังไม่มีการพิจารณาโยกย้ายข้าราชการระดับสูง เนื่องจาก ครม.ไม่รับเป็นวาระจร ซึ่งคาดว่า การโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนั้นจะมีการพิจารณาเป็นวาระปกติในสัปดาห์หน้า


แชร์