กทม.​ Big Cleaning แพล้นปูนเขตบางเขน ลดฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงขึ้นมีค่าเกินมาตรฐานในช่วงปลายเดือนมกราคมและต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา​ กทม.ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ประกอบการแพล้นปูนในบริเวณพื้นที่เขตบางเขน​ พร้อมติดตามผลว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

6 ก.พ.66 / พญ.วันทนีย์​ วัฒนะ​ รองปลัดกรุงเทพมหานคร​ เป็นประธานเปิดกิจกรรม​ Big Cleaning โรงงานผสมคอนกรีต (แพล้นปูน)​ บริเวณสุขาภิบาล 5 ซอย 13 แขวง​ท่า​แร้ง​ เขตบางเขน​ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดฝุ่น ​PM2.5 จากแพล้นปูนในพื้นที่​กรุงเทพฯ​ โดยมีนางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมผู้บริหารเขตบางเขน​ เจ้าหน้าที่เขตบางเขน พร้อมด้วยผู้แทนและพนักงานแพล้นปูนจาก 4 แพล้นปูน ประกอบด้วย​ 1.บริษัทน่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด 2.บริษัทฉัตรธงชัยคอนกรีตมิกซ์ จำกัด​ 3.บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด​ และ​ ​4.บริษัทเอ็มคอนกรีต จำกัด​ ร่วมกิจกรรม

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่พุ่งสูงและมีค่าเกินมาตรฐานในช่วงปลายเดือนมกราคมและต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา​ วันนี้จึงเป็นการลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ประกอบการแพล้นปูนในบริเวณพื้นที่เขตบางเขน​ พร้อมติดตามผลว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครมากน้อยเพียงใด ซึ่งแพล้นปูนในพื้นที่กรุงเทพฯนั้น​ ถือเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นที่สำคัญและมีการร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมาก​ และเป็นนโยบายของกทม.ที่จะขอความร่วมมือให้แพล้นปูนทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด​เพื่อควบคุมและป้องกันฝุ่นละอองจากแพล้นปูน หรือสถานที่ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ​ อาทิ​ การสเปร์น้ำหรือการพ่นละอองน้ำ การติดตั้งผ้าใบคลุมท้ายรถบรรทุก​ การทำความสะอาดล้อรถบรรทุกปูนซีเมนต์ ก่อนออกจากแพล้นปูน เพื่อป้องกันเศษปูนตกหล่นบนผิวจราจร​ เป็นต้น

ทั้งนี้​ ปัจจุบันผู้ประกอบการแพล้นปูนทั้ง 4 แห่งในย่านบางเขน ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและควบคุมการทำงานให้เกิดฝุ่นน้อยลงและทางกทม.ได้เข้ามากำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติให้ผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหาฝุ่น​ สำหรับโรงงานผสมคอนกรีตนี้ ได้รับมาตรฐาน ISO ในกระบวนการผลิตจะมีการฉีดพ่นน้ำบริเวณจุดกองเก็บพัสดุ แนวรอบรั้ว บ่อล้างล้อรถ (เปลี่ยนน้ำวันละ 2-3 ครั้ง) และการฉีดพ่นน้ำบนถนนในซอยหน้าโรงงาน วันละ 2 ครั้ง รวมถึงถนนทำความสะอาดซอยหลักอีกด้วย​ และจากการตรวจสอบจุดสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่น คือ กระบวนการผลิตและการซ่อมบำรุง กทม. จึงขอความร่วมมือเพิ่มเติมในส่วนของการเปลี่ยนน้ำในบ่อล้างล้อรถ และการฉีดพ่นน้ำบนถนนในซอยหน้าโรงงานให้บ่อยขึ้น รวมถึงการตรวจเช็คมาตรการตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

สำหรับกิจกรรม Big Cleaning ในวันนี้จะสามารถลดฝุ่น PM10 และ PM2.5 ในแพล้นปูนผสมคอนกรีต​ได้ ซึ่งปัจจุบันปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่นในกรุงเทพฯไม่ได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว​ แต่มาจากการเผาขีวมวล​ การเผาไหม้ของเครื่องยนต์รถยนต์​ ส่วนแพล้นปูนจุดอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพฯ จะจัดให้มีมาตรการเช่นเดียวกันในการควบคุมฝุ่นอีกด้วย

นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. กล่าวว่า การทำงานร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานผสมคอนกรีต(แพล้นปูน)​บริเวณนี้ จะมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์รายงานผลทุกเช้า กลางวัน และเย็น และมีการเสปรย์น้ำทั้งบริเวณในซอยหน้าโรงงานและถนนหลัก หากมีปัญหาและข้อแนะนำจะให้ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขทันที

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน