สมาคมประกันวินาศภัยไทย แสดงความยินดีกับเลขาธิการ คปภ. คนใหม่

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้าพบนายชูฉัตร ประมูลผล เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) พร้อมทั้งประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยร่วมกัน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก