ยกเลิกมติขายที่ดินให้ต่างชาติ“เสมอภาค”ขานรับแนะพึ่งตนเองเพื่อสร้างรายได้

“พรรคเสมอภาค” เห็นด้วย ครม.จะยกเลิกมติขายที่ดินให้ต่างชาติเพื่อรักษาแผ่นดินไทย แนะพึ่งตนเองเพื่อสร้างรายได้

7พ.ย.65 / นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาคกล่าวว่าตนเห็นด้วยหากเป็นไปตามที่มีข่าวว่าพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ ยกเลิกมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ให้สิทธิ์คนต่างด้าวซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ หลังจากมีประชาชนส่วนใหญ่คัดค้านโดยมีข้อกังวลว่าเป็นการขายชาติ และเป็นห่วงว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินจะตกไปอยู่ในมือของกลุ่มธุรกิจสีเทาจากต่างชาติ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ความปลอดภัยของประชาชนและจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ การยอมถอยเรื่องนี้ถูกต้องแล้ว ช่วงปลายสมัยของรัฐบาลไม่ควรทำเรื่องที่ประชาชนไม่เห็นด้วย

ทางด้านนายพนพภณฎษ์ ทองคำ ประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคเสมอภาคเห็นว่า มี 2 วิธีดำเนินการที่รัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสร้างความสบายใจของประชาชนต่อความวิตกกังวลว่า”ขายชาติ” หลังจากยกเลิกมติ ครม.วันที่ 25 ต.ค.2565แล้วก็คือ

1.เสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 8) ปี 2542 เปิดโอกาสการให้คนต่างด้าวเช่าที่ดินโดยกำหนดระยะเวลาให้เช่า 30 ปี และให้ต่อสัญญาเช่าทุก 30 ปี

  1. เสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยกเลิกมาตรา 96 ทวิประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 8) ปี 2542 ก็จะปิดช่องทาง หรือห้ามขายที่ดินให้คนต่างด้าวอย่างสิ้นเชิง

“ยังไม่ถึงทางตัน ถึงขั้นต้องขายที่ดินให้คนต่างด้าวหวังนำเงินมาใช้หนี้ หรือใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติ ประเทศไทยเรา มีดีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้หยิบขึ้นมาใช้ให้มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยและของชาวไทยทุกกลุ่มชาติพันธุ์ วัดวาอาราม การดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาคเกษตรกรรมจะสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องลดต้นทุน และ ลดการกดราคาผลผลิตของชาวนา ชาวสวน และชาวไร่ ตามที่ระบุไว้ในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอาชีพชาวนาชาวสวน ชาวไร่ ตามที่ระบุใน”ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมอาชีพชาวนา ชาวสวน ชาวไร่”ของพรรคเสมอภาค ที่พร้อมจะนำเสนอให้สภาฯพิจารณา” นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาคกล่าว

หยกดำ ส่องเขียว รายงาน