ครบรอบ 26 ปี เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์แบบอนัมนิกาย เสริมสิริมงคล

พุทธปัญญาชมรม โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 26 ปี เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ นิมนต์พระสมณานัมธีราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้าย เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ จากวัดถาวรวราราม กาญจนบุรี เจริญพระพุทธมนต์ บูชานพเคราะห์ ขอขมากรรมแบบอนัมนิกาย เสริมความเป็นสิริมงคลให้พนักงานและประชาชน และยังเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมทำบุญทอดกฐิน 4 ภาค 4 วัด ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญครั้งใหญ่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตามนโยบาย มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม – จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาสู่ชุมชนและสังคม ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะประธานพุทธปัญญาชมรม กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 26 ปี ของโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซีพี ออลล์ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยนิมนต์ พระสมณานัมธีราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้าย เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ วัดถาวรวราราม กาญจนบุรี เจริญพระพุทธมนต์ บูชานพเคราะห์ ขอขมากรรมแบบอนัมนิกาย ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญครั้งใหญ่ เสริมอายุวัฒนะมงคล โดยมีพุทธปัญญาชมรมเป็นสะพานบุญในครั้งนี้ “ นอกจากนี้ในส่วนของกิจกรรมทำบุญทอดกฐิน 4 ภาค 4 วัด ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้ใจบุญทั้งหลาย ซึ่งทางบมจ.ซีพี ออลล์ จะนำเงินที่มีผู้ร่วมสมทบทุนกฐินในครั้งนี้ ไปถวายวัดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ยังไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน

ทั้งนี้ อานิสงส์ของการบูชาดาวนพเคราะห์ เพื่อเสริมสิริมงคล สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา ตามคติเรื่องราวในอรรถกาพุทธศาสนามหายานของเวียดนาม โดยพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนพเคราะห์สูตรถึงคุณความดีของเทวดาประจำดาวนพเคราะห์ที่ส่องทั่วถึงสรรพสัตว์ที่เกิดอยู่ในโลก ซึ่งเทพยดาประจำดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 องค์คือเทวดาที่แผ่บารมีเมตตากรุณาแก่สรรพสัตว์ สันนิษฐานว่าการจัดพิธีบูชานพเคราะห์แบบอนัมนิกายในประเทศไทยตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อครั้งตั้งชุมชนชาวญวนสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

นางสาวธัญญลักษณ์ ตันสกุล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่า “ตนชอบทำบุญซึ่งปกติก็เข้าวัดกับคุณแม่เป็นประจำ และได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้มาโดยตลอดเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว หากวันใดติดภารกิจก็จะติดตามผ่าน Facebook Live แทน สาเหตุที่ชอบเข้าร่วมเพราะว่าพอได้ฟังธรรมแล้วสามารถนำคำสอนที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานได้ ทำให้รู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้น มีสติขึ้น ซึ่งตนก็อยากจะเข้าร่วมและอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อย ๆ ”

นายคมสันต์ ยามี คนรุ่นใหม่ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเล่าความรู้สึกว่า “ตนอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดวัฒนธรรม เอาไว้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้รับชมต่อไปในอนาคตจึงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครั้งแรก วันนี้ก็รู้สึกสงบ มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็เต็มอิ่มไปด้วยบุญ ปัจจุบันทำงานก็สามารถนำสิ่งที่ได้นี้ไปปรับใช้ได้ เช่น เรื่องของสมาธิและสติในการทำงาน ซึ่งหากมีครั้งต่อไปก็จะมาร่วมอีกแน่นอน แล้วก็อยากจะเชิญชวน เพื่อน ๆ น้องๆ คนรุ่นใหม่ ให้มาฟังธรรมะหรือมาร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปกันเยอะ ๆ ”

“ตลอดระยะเวลา 25 ปีโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯได้จัดธรรมะบรรยายทุกวันศุกร์รวมกว่า 1,267 ครั้ง ในแต่ละเดือนจะนิมนต์พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมาเทศนาธรรม รวมกว่า 3,067 รูป และฆราวาสที่มีชื่อเสียงมาแบ่งปันประสบการณ์ธรรมะกว่า 206 คน ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร พนักงาน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจฟังธรรมะร่วมฟังธรรมะทั้งช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษา และน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว ซีพี ออลล์ ยังมีการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรมอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมการสอบธรรมศึกษาให้แก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

พบกับกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. ผ่านช่องทาง facebook fanpage CPALL หรือสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน พร้อมรับฟังคติธรรมดี ๆ ในช่องทาง TikTok ได้ที่ ธรรมะ TikTok