ปลัดกทม.สั่งเข้ม!สำนักงานเขตทั้ง50เขตเร่งเตรียมพร้อมรับมือ“โนรู”

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่น “โนรู” ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 โดยจะมีผลกระทบกับกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นไป นั้น

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร จึงได้สั่งการสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้

  1. สำนักการระบายน้ำ

– เร่งพร่องน้ำในคลองสายหลัก แก้มลิง water bank

– จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และสนับสนุนเขตที่มีปัญหา

– ประสานการไฟฟ้านครหลวง รถโมบายแก้ไขกรณีสถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ ไฟฟ้าดับ

– ติดตามสถานการณ์กลุ่มฝนแจ้งเตือนประชาชน และสำนักงานเขต

– ตรวจสอบงานก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ป้องกันท่อระบายน้ำอุดตัน

  1. สำนักงานเขต

– จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้กับประชาชน

– ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ หากจำเป็น เช่น สำนักการระบายน้ำ ทหาร พร้อมติดตามสถานการณ์จากสำนักการระบายน้ำอย่างใกล้ชิด

– จัดเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่จุดอ่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที

– จัดเตรียมศูนย์อพยพในแต่ละสำนักงานเขต

– รายงานน้ำท่วมให้สำนักการระบายน้ำทราบ

– หากประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกบ้านได้ให้ดำเนินการช่วยเหลือ หากเกินกำลังให้แจ้งสำนักเทศกิจช่วยดำเนินการ

สำหรับประชาชนที่พบปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์ประสานงานน้ำท่วม โทร. 0-2248-5115 หรือแจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน