พระราชทานแพะสายเลือดแบล็คเบงกอล แก่เกษตรกร เพื่อนำไปขยายพันธุ์เพื่อสร้างเป็นอาชีพ  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ทรงมีพระราชานุมัติให้พระราชทานแพะสายเลือดแบล็คเบงกอลให้แก่ นายธงชัย มุกดาเกษตรกร ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Advertisement    

8 เม.ย.65 / เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ทรงมีพระราชานุมัติให้พระราชทานแพะสายเลือดแบล็คเบงกอลให้แก่ นายธงชัย มุกดา เกษตรกรซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ที่ 4 ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 ตัว  และให้แก่ สหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด  ตำบลปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวน 13 ตัว เป็นเพศผู้จำนวน 3 ตัว และเพศเมีย จำนวน 10 ตัว เพื่อส่งมอบให้แก่ สมาชิกสหกรณ์นิคมปากน้ำจำกัด จำนวน 11 ราย นำไปขยายพันธุ์เพื่อสร้างเป็นอาชีพ

พิธีมอบแพะพระราชทานครั้งนี้ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ คณะทรัพยการธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่  และอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่  โดยมี นายเทอดศักดิ์ บุญยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธาน  ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน