ม.เกริก จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษาครั้งที่3

แชร์

เมื่อเร็วๆนี้ ที่มหาวิทยาลัยเกริก รามอินทรา กทม มึการประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษาครั้งที่3 ประจำปี 2564 ในหัวข้อ จีนศึกษาภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเกริก โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีมีศาสตราจารย์.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกให้การต้อนรับพร้อมกับ ตัวแทนมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยบูรพา

ในด้านสาธารณรัฐประชาชนจีน มีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน มหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว มหาวิทยาลัยเวินโจว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง

ไชยรัตน์ ส้มฉุน รายงาน


แชร์