ติดตามแผนแม่บทแร่ฉบับที่2

แชร์

21พ.ย.64 / นายสกล​ จุลาภา​ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.)​ กระทรวงอุตสาหกรรม และนายนคร​ ศรีมงคล​ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน​ กพร.ให้การต้อนรับ ดร.วิจักษ์​ พงษ์เภตรา​ นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง​และคณะที่เข้าพบเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่2 (พ.ศ.2565-2569) โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะจากสมาคมฯที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนฯในระยะสุดท้ายก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาในระดับต่างๆต่อไป

สกล จุลาภา รองอธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.)​ กระทรวงอุตสาหกรรม (ซ้าย) กับ ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง


แชร์