ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่

แชร์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564 ถวายวัด “เจ็ดยอด จ.เชียงใหม่”

15 พ.ย.64 / นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ ตลอดจนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมในพิธี สำหรับการจัดพิธีทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 3,333,910 บาท เมื่อเวลา 09.39 น. วันที่ 14พ.ย.2564

หลังพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเสร็จสิ้น อธิบดีกรมอุทยานฯได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดเจ็ดยอด จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร หลังเสร็จสิ้นคณะของอธิบดีกรมอุทยานฯได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับเหล่าข้าราชการกรมอุทยานฯ จากนั้นจึงเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

สำหรับกฐินพระราชทาน คือ กฐินที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้ากฐินหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อนำไปทอดถวายพระอารามหลวง โดยในปีนี้ พระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ แห่งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงนำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้คำนึงถึงความปลอดภัย และได้ดำเนินการในรูปแบบ NEW NORMAL โดยปฏิบัติการ​ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา ​2019​ (COVID​-19)

หยกดำ ส่องเขียว รายงาน


แชร์