“รฎาวัญ”เสนอ ผู้ว่าฯอุทัยธานี สร้างเมืองสมุนไพรครบวงจร รักษามรดกของชาติ

แชร์

เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร มอบตำรับยาวัดคีรีวงก์ ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยป้องกันการเจ็บป่วยได้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 200,000 เม็ด

8 พ.ย.64 / นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับพระมหาขวัญชัย อคัคชโน เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ร่วมแถลงข่าว ส่งมอบตำรับยาวัดคีรีวงก์ ให้จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 200,000 เม็ด วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายประสงค์ กุลธำรง นายภูมินทร์ วรปัญญา พท.ดารา นวลสุทธิ์ พท.ว.บุบผา คงเจริญ และคณะมาร่วมพิธี

โอกาสนี้ นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานโครงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติ กล่าวว่า การมอบตำรับยาสมุนไพรวัดคีรีวงก์ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 200,000 เม็ด เป็นเรื่องที่ดีมาก ช่วยให้ข้าราชการและประชาชนชาวอุทัยธานี รับรู้และได้รับประโยชน์จากตำรับยาสมุนไพรวัดคีรีวงก์ ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยป้องกันการเจ็บป่วยได้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางวัดคีรีวงก์ ได้ผลิตและแจกยาเสริมภูมิไปทั่วประเทศแล้ว 43,000,000 เม็ด

พร้อมได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ส่งเสริมพัฒนาให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองสมุนไพร จะเกิดอาชีพการปลูก การผลิต การแปรรูปสมุนไพร เป็นยา เป็นอาหารต้านโรค และเป็นผลิตภัณท์อุปโภค-บริโภค จะสร้างรายได้ให้ประชาชนชาวอุทัยธานีเป็นจำนวนมาก และยังจะเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอีกด้วย

ด้านนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า ยาสมุนไพรที่ได้รับจากวัดคีรีวงศ์ในวันนี้จะนำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง และนำข้อเสนอไปพัฒนาต่อยอด ให้มีการปลูกสมุนไพรจากต้นน้ำ และก้าวไปสู่การแปรรูปต่อไป เพราะอุทัยธานีเป็นเมืองเกษตรอยู่แล้ว จึงขอขอบคุณคณะที่ได้มอบตำรับยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรวัดคีรีวงก์จังหวัดชุมพรให้ในวันนี้ครับ

ขณะเดียวกัน นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน กล่าวว่า ตำรับยาสมุนไพรไทยมีมานานเป็นร้อยปีมาแล้ว ผลิตจากธรรมชาติ ช่วยสร้างภูมิต้านทานจากธรรมชาติ จึงสามารถช่วยป้องกัน รักษา และช่วยฟื้นฟูได้ ตำรับยาแผนไทยจะเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกหากได้รับการพัฒนาครบวงจร

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์