ไทยเจ๋ง ทุเรียนออกลูกปีละ 2 ครั้ง ได้แล้ว ทดลองซ้ำๆ มา 3 ปีใช้ RD2551

แชร์

ด้วยความพยายามหาวิธีให้ทุเรียนออกลูก 2 ครั้งต่อ 1 ปีซึ่งจะทำให้มีรายได้เป็นทวีคูณ ปรึกษากับทีมทดลองหาความเป็นไปได้

ทุเรียน – บ้านบ่อลิง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

ท้ายสุดก็สามารถทำได้จริงจากความอดทนคิดค้น และผ่านการทดลอง 3 ปี จึงมั่นใจในผลการทดลองของไร่นายสมหมายที่นำผลิตภัณฑ์ RD2551 ของดร.กรและทีมงาน มาทดลองใช้กับทุเรียนที่สวนบ้านบ่อลิง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และได้แนะนำให้กลุ่มเกษตกรในฐานะประธานทุเรียนแปลงใหญ่ทดลองใช้ มองเห็นอนาคตจากผลตอบแทนรายได้ที่เพิ่มขึ้น

นายสมหมาย เสมอสม (เจ้าของสวน) และทีมงาน ดร.กร สุขเกษม

ผลงานดีเด่นล่าสุดของเกษตรกรไทย ทดลองทำไร่ทุเรียนให้ได้ผลออก 2 ครั้งต่อปี จากปกติที่ให้ผลผลิตแค่ 1 ครั้งต่อปี เตรียมขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม เพราะตลาดมีความต้องการอย่างมาก ณ ขณะนี้ จากผลผลิตที่มีจำกัดไม่เพียงพอต่อผู้บริโภค ประกอบกับความได้เปรียบที่มีคุณภาพพรีเมียมจากการใช้สารเสริมที่มีพลังพิเศษมาจากธรรมชาติ ให้ความปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคต่อไปทั้งในและต่างประเทศ

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพผลผลิตทุเรียนที่มาจากสวนปกติกับสวนที่ทำการทดลองแม้จะออกลูกไวขึ้น แต่ผลผลิตที่ออกมามิได้ด้อยไปกว่าต้นที่ปลูกตามปกติ มีคุณภาพและรสชาติที่ดีเช่นกัน

อังสนา วัฒนพานิช รายงานแชร์