รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

แชร์

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี พร้อมคณะดำเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภออู่ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา และกำลังทหารจิตอาสา ลงพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

26 ต.ค.64 / จากวิกฤตอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบมาจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง ติดต่อกันหลายวันทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (พื้นที่บริการวิชาการ) โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ(มบส.)ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะดำเนินงาน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และคณะดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาอู่ทองฯ ดำเนินการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภออู่ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา และกำลังทหารจิตอาสา ลงพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมและร่วมจัดทำกระสอบทรายกั้นน้ำเพื่อป้องกันมวลน้ำล้นเข้าที่พักอาศัย ที่นา แปลงเกษตร และจัดทำถุงยังชีพเพื่อเตรียมมอบให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งรับฟังปัญหาและร่วมวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์