ดร.กร แนะนำ วิธีแก้ไขน้ำเน่าเสีย หลังอุทกภัยน้ำท่วม

แชร์

ดร. กร สุขเกษม แนะนำความรู้ และวิธีที่ดีในการแก้ไขน้ำเสีย ให้กลายเป็นน้ำดี และ ไม่มีผลเสียต่อธรรมชาติในภายหลัง

หลังจากความยากลำบากในการใช้ชีวิตของผู้ที่ประสบภัยแล้ว และได้รับความเดือดร้อนภายหลังต่างๆมากมาย มีสิ่งหนึ่งที่หลักเลี่ยงไม่ได้เลยคือกลื่นเหม็นที่มาจากน้ำเสียจากครัวเรือน สบู่ หรือ น้ำที่ถูกพัดมาจากที่อื่นพร้อมสิ่งปฏิกูลแล้วขังนิ่ง อาจทำให้เกิดการเน่าเสียของน้ำในบริเวณนั้นได้

เหตุผลที่น้ำเน่าเสียเกิดจากการออกซิไดซ์หรือการย่อยสลายไม่ทันของสารอินทรีย์ โดยจะเหลือแบคทีเรีย และ จุลินทรีย์ที่มีกลิ่นเหม็น เพราะ การย่อยบางอย่างต้องใช้ ออกซิเจนมาให้พลังงานหรือเป็นตัวช่วย แต่จุลินทรีย์บางชนิดที่ ไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจน ก็สามารถช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ หรือ สารเคมีที่มีกลิ่นเหม็น

การส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ดีบางชนิด ต้องการ การกระตุ้นจากโปรตีนที่ดี เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางธรรมชาติ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติ จะไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง และไม่ลดจำนวนออกซิเจนในน้ำ และสามารถนำไปใช้ต่อได้ทันที โดยไม่มีผลเสีย

ผู้ที่เดือดร้อนและประสงค์จะนำไปบรรเทาทุกข์ มูลนิธิเพื่อเกษตรกร ของ ดร.กร ได้บริจาคให้กับวัดห้วยด้วน ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ท่านสามารถไปรับได้ฟรี เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย


แชร์