ค่ายกฤษณ์สีวะราขอเชิญฉีดวัคซีน

แชร์

วันที่ 21 กันยายน 2564 ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีซะรา อ.เมือง จ.สกลนคร พ.อ.อภิชาต สุวาส ผอ.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ได้นำกำลัง แพทย์ พยาบาล ของหน่วยมาให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) เป็นเข็มที่ 2 โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป จำนวน 192 คน โดยในวันที่ 24 กันยายน ที่จะถึงนี้ จะมีการฉีดwalk in ฉีดวัคซีนให้กับประชนอีกที่เดิม ขอให้ท่านที่จะมาใช้บริการ อย่าลืมพกบัตรประชาชนมาด้วย

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์