เอ็ม บี เค ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม โรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรี ศูนย์วัดโบสถ์ดอนพรหม

แชร์

นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมด้วย นางสาวศตกมล วรกุล (ที่ จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท  เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  มอบน้ำดื่ม MBK จำนวน 10,000 ขวด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรี ศูนย์วัดโบสถ์ดอนพรหม ที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในระดับสีเขียว ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อยมาดูแล โดยมี นางอรวรรณ ณ ลำปาง (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลบางกรวย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดนนทบุรี วัดโบสถ์ดอนพรหม เมื่อเร็ว ๆ นี้


แชร์