มมส.ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน ช่วยนิสิตติดเชื้อและเฝ้าระวังกักตัวตามมาตรการฯ

แชร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ประจำปี 2564 และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือนิสิตในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยเขตพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (จำกัดจำนวนคนในพิธีไม่เกิน 10 คน) ร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายแก่วัดจำนวน 5 วัด ประกอบด้วย วัดมหาชัย พระอารามหลวง วัดป่าวังเลิง วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา วัดสว่างวารี และวัดพระธาตุนาดูน พร้อมทั้งได้ถวายผ้าป่าเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระประธานภายในอุโบสถวัดป่าวังเลิง และทำบุญจัดสร้างซุ้มประตูวัดสว่างวารี ส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแก่วัดต่างๆ และร่วมทำบุญสนับสนุนสบทบครัวสนามช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการบริจาคเงิน และสิ่งของอุปโภค-บริโภค รวมถึงวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารในโรงครัวสนาม ประกอบอาหารนำส่งนิสิตที่ติดเชื้อและเฝ้าระวังกักตัวตามมาตรการฯ มอบข้าวกล่อง วันละ 2 มื้อ คือ มื้อกลางวัน และมื้อเย็น รวมวันละมากกว่า 200 กล่อง พร้อมทั้งนำสิ่งของอุปโภค-บริโภค เติมที่ตู้ปันสุข เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่บุคลากร นิสิต โดยรอบมหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลายความทุกข์ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ทีมข่าว/มหาสารคาม


แชร์