วธ.อุตรดิตถ์ร่วมกับคณะสงฆ์เมืองอุตรดิตถ์ ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด

แชร์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 64 เวลา 11.30 น. ณ วัดหมอนไม้ ตำบลป่าเซซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวังอุตรดิตถ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นำโดย พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พระศรีปริยัติวิมล พระครูพิศาลจริยธรรม และผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 12 แห่ง จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด- 19 “วัฒนธรรมรวมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อส่งเสริมบทบาทของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและช่วยเหลือประชาชน และเป็นการเกื้อกูลด้านสาธารณะสงเคราะห์

โดยจัดทำอาหารกล่อง/ชุด มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำนวน 100 ชุด โรงพยาบาลลับแล 50 ชุด และโรงพยาบาลค่ายพระยาพิชัยดาบหัก 50 ชุด พร้อมกับ จัดมอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด/คน ช่วยเหลือเด็กเยาวชนและนักเรียนของ ศพอ. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID- 19) จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ ศพอ. วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง วัดหมอนไม้ วัดท้ายตลาด วัดน้ำริดเหนือ วัดวังโปร่ง วัดเขาแก้ว วัดทุ่งเศรษฐี วัดเกษมจิตตาราม วัดวังกะพี้ วัดใหม่เจริญธรรม และวัดคุ้งตะเภา ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ที่เชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานด้วยพลังบวร บ้าน-วัด-โรงเรียนหรือราชการ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์