วธ.อุตรดิตถ์ นำเรียนรู้ภูมิปัญญาและท่องเที่ยวชุมชน

แชร์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 64 นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ช่วงเย็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากการที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนคุณธรรม บวร On Tour” ระหว่างแพร่กับอุตรดิตถ์ ตามนโยบายการสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข มีความภาคภูมิใจ และมีรายได้ ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 ทริป

ทริปแรก จากอุตรดิตถ์-แพร่ เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม บวร On Tour วัดสูงเม่น วัดพระธาตุช่อแฮ และวัดศรีดอนคำ ทริปที่ 2 จาก แพร่-อุตรดิตถ์ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 ท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา บริบทของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอพิชัย ชุมชนคุณธรรมชุมชนคุณธรรม บวร On Tour บ้านหาดสองแคว อำเภอตรอน และวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เมืองลับแล / ศรีพนมมาศ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการชุมชน การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เกิดการสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและชุมชน ตามนโยบายการกระตุ้นการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ในการจัดงานดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข มาตรการ D-M-H-T-T เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข.จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์