ชื่นชมคนดีศรีโรงพยาบาลน่าน ประจำปี 2563

แชร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานวันครบรอบวันเปิดทำการรพ.น่าน ปีที่ 65 ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพุทธมนต์ฯ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 11.00 น. จะมีการประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล “คนดีศรีโรงพยาบาลน่าน” ปี 2563

 1. ทพญ.อัจฉริยา กาญจนสินิทธ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 2. พญ.นันทนา พรหมประภัศร นายแพทย์ชำนาญการ
 3. นายธีรวัจน์ ปัญญานะ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
 4. นายบุรินทร์ ปิติรัตน์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
 5. นางลำดวน มะลิซ้อน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
 6. นางปัทมา คูกิติรัตน์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
 7. นางสาวฤทัยรัตน์ กาวิชัย พนักงานเภสัชกรรม ส
 8. พว.ธัญญ์ชยา วุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 9. พว.ศิริพร อุปจักร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 10. นางบังอร บัติปัน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
 11. นายทศพร สิริจรรยาพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา
 12. นายพิทักษ์ ตันโน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 13. นางอรทัย เครือสาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
 14. นางบัวผิน วุฒิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
 15. นายประพล ไพลิน ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน

แชร์