เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำลายต้นข้าวเสียหายหนัก

แชร์

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 23ม.ค.64 ที่วัดเขาดิน หมู่ที่ 5 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง พร้อมนายสมคิด รัตน์วงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง และคณะ ลงพื้นที่ไปพบกับเกษตรกรชาวนาในท้องที่ ม.1,5,7 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน ที่พื้นที่นาข้าวที่ถูกเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำลายต้นข้าวเสียหายหนักมากกว่า 1,800 ไร่ โดยมี นางสาวศรอนงค์ สมสงพันธ์ นายอำเภอควนขนุน และนายอนันต์ มณีประสิทธิ์ กำนันตำบลมะกอกเหนือ และคณะ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พบว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ระบาดในนาข้าวที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ สังข์หยด และหอมปทุม ในพื้นที่ 3 หมู่บ้านดังกล่าวเพิ่มขึ้น ซึ่งในวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสวน ต.มะกอกเหนือ ผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมกันใช้โดรนและเครื่องฉีดพ่นแบบสายสะพายฉีดพ่นสารเคมีช่วยเหลือชาวนาไปแล้ว 141 ราย ในพื้นที่ปลูกข้าว 2,447 ไร่

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เผยว่า เกษตรกรชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ที่ได้ทำประกันไว้กับ ธ.ก.ส. ก็จะได้รับการช่วยเหลือ ส่วนชาวนาที่ไม่ได้ทำประกันไว้ ทางจังหวัดก็ต้องหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไปตาความเหมาะสม ในขณะที่นายสมคิด รัตน์วงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง ได้แนะมาตรการ การแก้ปัญหาระยะยาวให้กับเกษตรกรชาวนาในพื้นที่แห่งนี้ โดยจะเปลี่ยนการเพาะปลูกข้าวพันธุ์เดิมที่เป็นข้าวพันธุ์หอมปทุม ข้าวไรซ์เบอรรี่ และข้าวสังข์หยด ไปเป็นพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานศัตรูนาข้าว คือ ข้าวพันธุ์ กข-43 และพันธุ์ข้าว กข-79 ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดหาพันธุ์ข้าวมาให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวนาต่อไป อย่างไรก็ตามเพลี้ยดังกล่าวยังแพร่ระบาดในนาข้าวพื้นที่ ม.1 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 50ไร่ และพื้นที่นาข้าวหมู่ที่ 6 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน ประมาณ 10 ไร่.อีกด้วย

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน


แชร์