“สาธารณสุข”ดันตำรับยาแผนไทยร่วมรักษาโควิด-19

แชร์

รฎาวัญ”ปลื้มกระทรวงสาธารณสุขเชิญองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุม ศปค.สธ.สร้างเสริมสุขภาพ จี้เร่งวิจัยยาห้ารากรักษาไวรัสโควิด-19

20ม.ค.64/ นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้ยื่นข้อเสนอต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อ 25 ธันวาคม 2563 ให้รัฐบาลสนับสนุนให้การแพทย์แผนไทยเข้าร่วมป้องกันไวรัสโควิด-19 นั้น วันนี้ 20 มกราคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ดร.สุวรรณ ตั้งจิตเจริญ นายกสมาคมอายุรศาตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ฯ พลตรี ดร.ถิรเดช ทรัพย์เขื่อนขันธ์ ประธานชมรมพุทธโพธิ์พญา ตัวแทนสภาครูแพทย์แผนไทย พท.ภ.บัญชา สุวรรณธาดา เภสัชกรรมแพทย์แผนไทยร่วมสมัย และ พท.ทรงกลด วัฒนพรชัย สมาคมการประกอบการคลีนิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

อย่างไรก็ตามในที่ประชุม ได้ร่วมกันนำเสนอมาตรการในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ ต่อคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสรุป คือ

การนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้จะเกิดประโยชน์ต่อชาติในด้านการสร้างความมั่นคงของทางยาของประเทศเอง ซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดทางด้านสาธารณสุข นอกจากนั้นเป็นการส่งเสริมการแพทย์ดั้งเดิม และเสริมสร้างเศรษฐกิจ “ไทยทำ โลกใช้ ไทยเจริญ”

ขณะเดียวกัน การป้องกันเสริมสร้างฟื้นฟูสุขภาพกรณีของ โควิด-19 สามารถนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ได้อย่างเหมาะสม เพราะหลักการแพทย์แผนไทยคือการปรับสมดุธาตุทั้ง 4 ในร่างกายให้สมดุล เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเพื่อให้ร่างกายรักษาตัวเอง โดยใช้หลักคือ ใช้ตำรับยาแผนไทย เช่น ตรีผลา และใช้สมุนไพรเชิงเดี่ยวผสมผสาน เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายเหลือง ขมิ้นชัน ซึ่งมีงานวิจัยอยู่แล้ว โดยใช้การรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์ร้อน เช่น แกงเลียง แกงส้ม ต้มยำ ควบคู่ไปกับการใช้ธรรมนามัยและการออกกำลังกายฤาษีดัดตน

นางรฎาวัญ กล่าวว่าสำหรับข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ มี 2 ข้อ ประกอบด้วย

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การกำหนดพื้นที่ การทำแนวทางปฎิบัติการรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอดวิจัยตำรับยาไทย เช่น ตำรับยาห้าราก ยาขาว จันทลีลา ตรีผลา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมควบคุมโรค หน่วยงานทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

2.การเปิดพื้นที่เช่นโรงพยาบาลสนามพื้นที่ควบคุมให้โอกาสแพทย์แผนไทยอาสาเข้าไปช่วยเหลือให้คำแนะนำประชาชนเหล่านั้นเพื่อได้มีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองได้

ในท้ายที่สุดสภาการแพทย์แผนไทยขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนคนไทย ให้มีความเข้าใจว่าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์ดั้งเดิมประจำชาติมาช้านานที่สำคัญคือการนำข้อดีมาใช้ร่วมกับส่วนข้อเสียหรือจุดด้อยกับการร่วมมือพัฒนาเพื่อดำรงความเป็นมรดกของชาติมีคุณค่าที่ภาคภูมิใจของชาติ โดยเฉพาะควรเร่งนำยาห้ารากมาศึกษาวิจัยและนำมารักษาไวรัสโควิด-19 เพราะที่ผ่านมาหรือที่บันทึกไว้มากว่า 100 ปีระบุว่ายาแพทย์แผนไทยอย่างยาห้ารากสามารถรักษาไข้หวัดลงปอดได้ ซึ่งหากนำมาเปรียบเทียบกับเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ในปัจจุบันเชื่อว่าเป็นโรคที่มีความใกล้เคียงกันมาก

นางรฎาวัญ กล่าวถึงมติที่ประชุมได้สรุปผลการประชุมออกมาว่า คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ โควิด-19 (สบค.) เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ทางสภาการแพทย์แผนไทยเสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดำเนินการเสนอต่อสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์