เอ็ม บี เค ป้องกันไวรัสโควิด-19 เต็มประสิทธิภาพทั่วอาคารศูนย์การค้าฯ

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกคนต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 ยิ่งทำให้มาตรฐานการป้องกัน และการดูแลสุขภาพมีการปรับตัวสูงขึ้น

ถึงแม้ธุรกิจ “ศูนย์การค้า” ประกาศว่าเป็นสถานที่ที่เปิดให้บริการได้ แต่ต้องคุมเข้มในมาตรการการป้องกัน พร้อมกับดำเนินตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ภายใต้ 3 มาตรการหลัก คือ คัดกรอง ป้องกัน ปลอดภัย ที่มีความสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ของผู้คนในสังคมแล้ว ยังเสริมความมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยระบบกรองอากาศภายในอาคารศูนย์การค้าฯ ที่ได้มาตรฐาน โดยติดตั้งระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง High Efficiency Particulate Air Filter (HEPA) ภายในเครื่องแลกเปลี่ยนเติมอากาศเข้ามาภายในอาคารศูนย์การค้า สามารถคัดกรองฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กตั้งแต่ขนาด 0.3-0.1 ไมครอนได้ เพื่อให้มีการหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ทางศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ให้ความสำคัญ และถือเป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สำหรับการติดตั้งระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือ High Efficiency Particulate Air Filter (HEPA) จะช่วยให้ผู้ใช้บริการที่อยู่ภายในอาคารศูนย์การค้า สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ที่ไหลเวียนภายในอาคารด้วยระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูงตลอดเวลา โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันกับห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล (Operating room), ห้องสะอาดในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Clean room) ทั้งนี้ การทำงานในแต่ละวันจะเป็นการเติมอากาศจากภายนอกเข้าศูนย์การค้าฯ ผ่าน HEPA filter ที่กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 ไมครอน ซึ่งมีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นถึง 99.97% ขณะเดียวกันในระหว่างวันอากาศที่หมุนเวียนในระบบปรับอากาศทำความเย็นจะถูกฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ที่ติดตั้งบริเวณแผงคอยล์ของเครื่องส่งลมเย็นทุกตัว ส่งผลให้สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ที่สำคัญการนำนวัตกรรมนี้มาใช้ ได้ผ่านการทดสอบหรือผ่านการรับรองจาก ASHRAE 185.1-2015 และ 185.2-2014 แล้วว่าไม่เป็นอันตรายกับร่างกายแต่อย่างใด อีกทั้งมีการตรวจเช็คและดูแลคุณภาพของ HEPA Filter โดยดูความแตกต่างของแรงดันอากาศก่อนและหลังผ่าน Filter หรือเปลี่ยน HEPA Filter ปีละครั้ง รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง SGS ทุก 6 เดือน เพื่อยืนยันว่าสภาพอากาศของศูนย์การค้าฯ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย

แม้ตอนนี้จะยังไม่มีใครตอบได้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะสิ้นสุดลงเมื่อไร แต่ขอให้ลูกค้า ผู้ประกอบการ และพนักงาน ได้มั่นใจสูงสุดว่า ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ คำนึงถึงความสำคัญด้านสุขภาพ ความสะอาด และความปลอดภัยของทุกท่านอย่างที่สุด