ขุดลอกวัชพืชในคูคลองแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

แชร์

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศบาลตำบลกรับใหญ่ นายธรรมรัตน์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ อดีตกำนันตำบลกรับใหญ่ พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน ที่นำเครื่องจักรกลหนักเข้าทำการขุดลอกคลองระบายน้ำในเขตชลประทานพื้นที่ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง นายอัครเดช กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเขตอำเภอบ้านโป่ง เรื่องคลองระบายน้ำภายใต้การดูแลของกรมชลประทาน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมและคลองตื้นเขิน ขอให้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา และนำเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ต่อมา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกลของกรมชลประทาน ส่งเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืชและดินโคลนที่ขวางทางน้ำ เพื่อรองรับการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำในฤดูแล้ง เพื่อที่เกษตรกรจะมีน้ำไว้ใช้ในการเกษตร และในฤดูฝนจะสามารถช่วยระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง โดยกรมชลประทานมีแผนที่จะขุดลอกตามที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน


แชร์