ไออาร์พีซี.สนับสนุนซื้อลำใยช่วยเหลือเกษตรกร

แชร์

นายไพฑูรย์ สุวรรณพิทักษ์ ผู้ชำนาญการ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซีรับมอบลำไยของเกษตรกรชาวระยองจาก นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง มาจำหน่ายให้กับพนักงานไออาร์พีซี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้เกษตรกรชาวระยองมีรายได้จากการจำหน่ายครั้งนี้ จำนวน 500 กิโลกรัม เป็นเงิน 25,000 บาท

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์