ทะเบียนเกษตรกรถึงมือแม่ทัพคลังแล้ว รับรายละ 5 พันบาท 3 เดือน

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์

“รมว.เกษตรฯส่ง ทะเบียนเกษตรกรชุดแรก ถึงมือ รมว.คลัง แล้ว ยืนยันรับเงินเยียวยารายละ5พันบาท3เดือน ทั่วถึงไม่ตกหล่น”

7พ.ค.63/นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนรับผิดชอบโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ได้ส่งข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่พร้อมได้รับการเยียวยากลุ่มแรกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว เพื่อดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ยืนยันจะดำเนินการอย่างทั่วถึง เกษตรกรไม่ต้องกลัวรายชื่อตกหล่นหรือกังวลว่า เข้าใช้ระบบออนไลน์ไม่ได้

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะใช้ระบบประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการคัดกรองไม่ให้รายชื่อผู้มีสิทธิซ้ำซ้อนกัน กรณีบางรายลงทะเบียนไว้กับหลายหน่วยงาน โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักสำหรับยืนยันตัวตน จากนั้นจะส่งให้กระทรวงการคลังตรวจคัดกรองไม่ให้ใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน มั่นใจว่า กระบวนการทั้งหมดจะไม่ล่าช้า เกษตรกรรับเงินช่วยเหลืองวดแรกได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

ภัคข์ประภัส สุขใส รายงาน