สภาการแพทย์แผนไทย จัดพิธีเทิดบูชาพระคุณครู

แชร์

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย

สภาการแพทย์แผนไทย จัดงานวันสถาปนาสภาการแพทย์แผนไทยพร้อมจัดพิธีเทิดบูชาพระคุณครูแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี 9 มกราคม 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 ปีกุน

สภาการแพทย์แผนไทย จัดงานวันสถาปนาสภาการแพทย์แผนไทย พร้อมเทิดบูชาพระคุณครู จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 ขึ้นที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทยได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่สมาชิกสภาฯที่เข้าร่วมงาน หลังจากนั้นเป็นพิธีไหว้ครูตลอดภาคเช้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับภาคบ่ายมีการเสวนาในหัวข้อ “นโยบาย และทิศทางการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย” โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และ ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้ร่วมเสวนา

อย่างไรก็ตาม การเสวนาบนเวที นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้กล่าวถึงบทบาท และภารกิจของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่จะต้องจับมือร่วมกันกับทางสภาการแพทย์แผนไทย ในการพัฒนาวิชาชีพไปคู่กัน เช่น ให้มีระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนเข้ารับบริการได้มากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้กล่าวถึงประวัติการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยคนแรกๆของประเทศที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ซึ่งต้องอนุรักษ์ศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ไว้ และพัฒนาให้มีมาตรฐาน พร้อมยํ้าให้มีความรักและสามัคคีกันในหมู่แพทย์แผนไทย ตลอดจนการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ซึ่งสามารถทำเรื่องขอจัดตั้งได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทยได้กล่าวว่า จะต้องมีการพัฒนาเรื่องงานวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งต้องมีการจัดการองค์ความรู้ สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายในวงการแพทย์แผนไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

นอกจากนั้นยังต้องมีการบริหารเพื่อจัดการ เพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถ และความเข้มแข็งขององค์กร ในช่วงนี้ได้มีการเปิดให้แสดงความคิดเห็นจากสมาชิกสภาฯที่มาร่วมงาน ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง

หลังจากนั้น นพ.มรุต ได้กล่าวเสริมถึงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มีนโยบายจะจัดตั้ง รพ.การแพทย์แผนไทยใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2563 นี้อีกด้วย

ถัดมาเป็นการบรรยายเจาะลึก 16 ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม โดย นพ.จักราวุธ เผือกคง ผอ.รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์