รองผู้ว่าฯกทม. เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

3 ธ.ค.63/ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนา ครบรอบ 8 ปี โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ร่วมงาน โดย นายแพทย์ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน แพทย์หญิงประกายพรึก ทั่งทอง รองผู้อำนวยการ(ฝ่ายการแพทย์) นางสุขุมาล เนียมประดิษฐ์ หัวหน้าพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ต้อนรับ

ภายในงานได้จัดฉายวีดีทัศน์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน การแสดงจากบุคลากรโรงพยาบาลและชมรมผู้สูงอายุ พิธีมอบของที่ระลึกให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคลากรดีเด่น พิธีเปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatric medical center) เพื่อดูแลเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุ โดยมีสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิต และฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ให้ความสำคัญและสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี แก่ผู้สูงอายุ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหางบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้มารับบริการ

กานต์ เหมสมิติ รายงาน