“อิทธิพล”กระตุ้นชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด-19

แชร์

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโควิด-19 สร้างกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ หวังกระตุ้นทุกชมชนตื่นรู้เรื่องภัยไวรัสโคโรน่า โควิด-19

3 พ.ย.63 / นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม   เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ” ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ (เชิงสะพานซังฮี้ บางพลัด กทม.) เพื่อให้วิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความเป็นไปในชุมชนท้องถิ่น และความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด- 19 เมื่อวันที่ 2 พ.ย.63

ทั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์โควิด-19 ในเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงเน้นย้ำสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมแบบ New Normal อย่างถูกต้อง โดยมี ดร.ธนากร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ /วิทยากร /ผู้แทนจากวิทยุท้องถิ่น วิทยุชุมชน ผู้ดำเนินรายการวิทยุจากทั่วประเทศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ -ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนทางด้านวิชาการ ยังเติมความรู้อีกมากมาย เช่น การรู้เท่า ตามทัน ป้องกันภัยโควิด โดย  ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ  ราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้ความรู้

อย่างไรก็ตามการเสวนาสื่อเพื่อสร้างการรับรู้ภัยโควิดและ New Normal โดนนพ. โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร  ผู้อำนวยการ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ดร. สังกมา สารวัตร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป  กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ สื่อมวลชนเจ้าของเพจ Cee me againวิทยุสาธารณะ เพื่อความมั่นคง” แบบไหน อย่างไร โดยพลตรีชูเลิศ จิระรัตนเมธากร  วิทยุสร้างสรรค์ แนวทางและรูปแบบการดำเนินงาน โดย ดร.ธนกร ศรีสุกใส  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


แชร์