“แก่งเลิงจาน”สืบสานประเพณีลอยกระทง

แชร์

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.63 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ   ผวจ.มหาสารคาม, นายชูชาติ ราชเจันทร์  วัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกันแถลงข่าว สืบสานงานลอยกระทง  มีกำหนดจัดวันที่ 31 ตค 63 ที่อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน  ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อลอยเคราะห์บูชาพระพุทธเจ้า   ขอขมา และระลึกถึงคุณแม่ พระคงคา

“แก่งเลิงจาน” ปัจจุบัน เป็นแลนด์มารค์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมและถ่ายภาพ ภายในงานจะมีการแสดง โชว์หมอแคนตาบอด “สมบัติ สิมล่า” , หมอกลองลาน  พ่อมะลิ บุตรแสนสี ผสมฟ้อนโชว์เสียงแคนฮักแพง กระทง  การแสดงฟ้อนของ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิจัยสาขา ศิลปะการแสดง คณะ ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ การแสดงหนังประโมทัย (หนังตะลุงอีสาน) การแสดงวงโปงลางของ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัด มหาสารคาม  การสาธิตการทําอาหารโบราณ จากแก่งเลิงจาน การสาธิตการทํากระทง จาก นิสิตนักศึกษา  การประกวดผู้บ่าวผ้าไทย

สำหรับอ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน  เริ่มก่อสร้างโดยกรมชลประมาณ ตัวสัน เขื่อนมีเนื้อที่ประมาณ 4,964 ไร่ เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมด 1,750ไร่ และพื้นที่การเกษตรประมาณ 3,000ไร่ โดยกรมชลประทานแบ่งไปใช้ประโยชน์  จำนวน   44 ไร่ และได้แบ่ง ให้ 2 หน่วยงานเข้าใช้พื้นที่ได้แก่ ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืด 24 ไร่ และองค์การบริหารส่วนตําบล แก่งเลิงจาน 20 ไร่

พรเทพนิพัท. พจน์วิวัฒน์  จ.มหาสารคาม/รายงาน


แชร์