สวดพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา “วันปิยมหาราช”

แชร์

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 23 ตุลาคม 63 ที่ศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง) อ.เมือง พระปัญญากรโมลี ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาสร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมด้วยนางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

จากการที่มหาเถรสมาคมได้มีมติ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 กรณีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ขอความร่วมมือในการจัดพิธีดังกล่าว โดยทำพิธีพร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน

 


แชร์