1 ต.ค.63 ศาลแขวงกระบี่ – ศาลแขวงตรัง พร้อมเปิดทำการ อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

แชร์

30 ก.ย.63/นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบัน
ศาลจังหวัดกระบี่และศาลจังหวัดตรังมีปริมาณคดีความเข้าสู่การพิจารณาพิพากษาเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากทั้งสองศาลต้องรับภาระพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงด้วย การพิจารณาคดีอาจต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เสมอภาค และเป็นธรรม จึงมีพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวงในจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2563 และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวงในจังหวัดตรัง พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง
มีศาลแขวงหนึ่งศาล คือ ศาลแขวงกระบี่ และศาลแขวงตรัง โดยให้มีเขตอำนาจในทุกอำเภอของจังหวัดนั้น และให้ทั้งสองศาลเริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ที่สำคัญ ศาลแขวงกระบี่
และศาลแขวงตรังมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท และคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกินจากที่กำหนดไม่ได้

โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า “ประชาชนและผู้มีอรรถคดีสามารถติดต่อราชการ
ศาลแขวงกระบี่ ได้ที่ เลขที่ 150 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เว็บไซต์ : https://krbmc.coj.go.th
ศาลแขวงตรัง เลขที่ 139/4 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0 – 7521 – 8052 เว็บไซต์ : https://trnmc.coj.go.th ขณะนี้ศาลดังกล่าวได้มีความพร้อม 100 % แล้ว ทั้งในด้านสถานที่และบุคลากรในการให้บริการประชาชน”

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์