วัฒนธรรมจังหวัดแจงโปร่งใส จัดทำถุงยังชีพให้วัด 31 วัด แทนบรรพชาสามเณรฤดูร้อน

แชร์

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 21 ก.ย. ที่วัดบึงสีไฟภัทราราม อ.เมือง จ.พิจิตร ดร.ณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรม จ.พิจิตร พร้อมด้วย พระพิศาลสาธุกิจ รองเจ้าคณะ จ.พิจิตร ได้ร่วมกันชี้แจงกรณีที่มีข่าวแชร์ในโลกโซเชียลว่า สนง.วัฒนธรรม จ.พิจิตรมีการทวงคืนเงินอุดหนุนที่ให้วัดต่างๆไปจัดทำถุงยังชีพแล้วไปทวงคืน ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่โปร่งใส นั้น

ดร.ณัณธิญาจ์ วัฒนธรรม จ.พิจิตร ชี้แจงว่าตามที่มีข่าวเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณีประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดสรรงบประมาณ(เงินอุดหนุน) ให้กับวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 31 วัดๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 330,000 บาท แต่ในช่วงเดือน เม.ย.ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงได้ปรับกิจกรรมเป็นการมอบถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีวัดเข้าร่วมโครงการ 31 วัด และเพื่อให้ถุงยังชีพมีรูปแบบที่เหมือนกัน ของในถุงเหมือนกันและผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระยะเวลาหนึ่ง

โดยทาง สนง.วัฒนธรรม จ.พิจิตรได้กำหนดหลักเกณฑ์ของถุงยังชีพ 1 ถุงประกอบไปด้วย ถุงที่มีตราของเจ้างบประมาณและหน่วยงานบูรณาการได้แก่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมและคณะสงฆ์ จ.พิจิตรข้าวสารเสาไห้ 5 ก.ก. จำนวน 1 ถุง ไข่ไก่ 1 แผง จำนวน 30 ฟอง ปลากระป๋อง 6 กระป่องนม 1 แพ็ค จำนวน 6 กล่อง น้ำมันพืชขวดใหญ่ 1 ลิตร จำนวน 1 ขวด น้ำพริก จำนวน 2 กระปุก รวมมูลค่าถุงยังชีพ 1 ถุงเท่ากับ 500 บาท โดยช่วงนั้นมีการแพร่ระบาดของสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 บรรดาวัดที่เข้าร่วมโครงการที่ยู่ในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งพระภิกษุสงฆ์ไม่สะดวกในการจัดทำถุงยังชีพตามที่กำหนดได้ จึงได้มอบหมายให้ สนง.วัฒนธรรม จ.พิจิตร จัดทำถุงยังชีพให้ในภาพรวมของจังหวัดมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันของทุกวัดภายใต้โครงการนี้ ซึ่ง สนง.วัฒนธรรม จ.พิจิตร ได้ประสานจัดหาผู้จัดทำถุงยังชีพให้กับวัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งลงพื้นที่มอบถุงยังชีพร่วมกับวัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 วัด รวมถุงยังชีพทั้งหมด 660 ครอบครัว ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา

ด้าน พระพิศาลสาธุกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร กล่าวว่าตามที่วัฒนธรรม จ.พิจิตรกล่าวไปนั้นถูกต้องแล้ว ตนในนามคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการสาธารณสงเคราะห์โดยตรงของ จ.พิจิตรทุกอำเภอ ได้เห็นว่าทาง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดจัดทำถุงยังชีพร่วมกับคณะสงฆ์นั้นถูกต้องแล้ว ถ้าหากจะให้แต่ละวัดเป็นต่างคนต่างทำจะไม่เป็นเอกภาพและไม่เหมือนกัน และคุณภาพจะไม่ดี

ส่วน นางทิพวรรณ์ จันทรสุกรี ผอ. ร.ร.บึงสีไฟ เปิดเผยว่าทาง สนง.วัฒนธรรมจ.พิจิตร ร่วมกับวัดบึงสีไฟภัทรารามได้นำถุงยังชีพดังกล่าวมามอบให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่ส่วนใหญ่ฐานะยากจนในช่วงโควิด 19 ระบาดเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงดังกล่าว

วิทูร ไตรยุทธรงค์ จ.พิจิตร/รายงาน


แชร์