โรงพยาบาลนครธน จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อผู้หญิง ให้ความรู้ดูแลสมองและความงาม

แชร์

รศ.ญาณเดช ทองสิมา (ที่ จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม “Health’s Day @Hospital RoadShow 2020 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ เป็นสตรีต้อง Strong เรื่องสมองต้องแข็งแรง โดย พญ.รุ่งทิพย์ ชัยธีรกิจ (ขวา) แพทย์ประจำศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลนครธน พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ (ที่ จากซ้าย) มาร่วมพูดคุยถึงการดูแลสมองให้แข็งแรง ณ OPD ชั้น 1 โรงพยาบาลนครธน


แชร์