สกลนคร จัดงานมหกรรมโคขุนคุณภาพ กลุ่มจังหวัดสนุกส่งเสริมการขาย

แชร์

นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า จังหวัดสกลนคร ได้กำหนดจัดงานมหกรรมโคขุนคุณภาพ กลุ่มจังหวัดสนุก เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายและขยายตลาด ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานโคเนื้อ ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ บริเวณคูเมือง ตรงข้าม รพ.ศูนย์สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร มีการจัดนิทรรศการมีชีวิต “วิถีเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร” โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสไตล์คาวบอย รับประทานเนื้อโคขุน -โคดำภูพาน เยี่ยมชมฟาร์มโคเนื้อ โคขุน และบ้านพอเพียง สาธิตการทำอาหาร และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดสนุกในภาคอีสานตอนบน 3 จังหวัด ประกอบด้วย สกลนคร มุกดาหาร และนครพนม ได้จัดกิจกรรมเรื่องการพัฒนาโคขุนแบบครบวงจร ด้านการเลี้ยงและการบริโภคเนื้อที่มีคุณภาพ ซึ่งจะมีทั้งพันธุ์พื้นเมือง และพันธ์ลูกผสม เรียนรู้เกี่ยวกับการให้อาหารในรูปแบบ FTMR สำหรับการเลี้ยงก็จะมีทั้งในรูปแบบสหกรณ์และเอกชน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อของกลุ่มจังหวัดสนุก รวมถึง “โค ข้าว เม่า คราม” ซึ่งเป็นสินค้า GI ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนคร

สหกรณ์โคขุนโพนยางคำ มีสมาชิกกว่า 6,000 ราย อยู่ภายใต้มาตรฐานการการเลี้ยงของสหกรณ์ วัวแต่ละตัวมีน้ำหนักเฉลี่ย เกือบ 1 ตัน และมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน GMP พร้อมยกระดับฟาร์มของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน GAP โคขุนที่ได้มาตรฐาน ราคาขายอยู่ที่ตัวละ 80,000 – 100,000 บาท จากเดิมซึ่งขายได้เพียงตัวละ 30,000 บาท เป็นการเพิ่มมูลค่า สร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีในช่วงโควิด – 19

ทั้งนี้ เนื้อโคขุนโพนยางคำนับเป็นเนื้อที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างชาติ หลังจากการขุนโคและผ่านการชำแหละเนื้อแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการบ่มเนื้อ ที่นิยมรับประทานก็จะเป็นเนื้อส่วนริบอาย (Ribeye) ราคาเฉลี่ย กก.ละ 1,200-1,300 บาท ซึ่งราคาก็จะแบ่งตามเกรดของเนื้อ โดยดูจากไขมันแทรก โดยสหกรณ์โคขุนโพนยางคำสามารถผลิตได้ที่เกรด 3.5 – 4 และกำลังพัฒนาไปสู่เกรด 5 ซึ่งสูงสุด มีมาตรฐานสูง และมีรสชาติอร่อยเ เนื้อโคขุนโพนยางคำที่จำหน่ายทุกชิ้นสามารถตรวจสอบว่า มาจากฟาร์มไหน ตัวไหน วันที่ชำแหละ และคุณภาพของเนื้อ ผ่านรหัสบาร์โค้ด นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปอาหาร เช่น แหนมโคขุน ส้มเท้าวัว เนื้อแดดเดียว และลูกชิ้นโคขุน ขอเชิญชวนหันมาบริโภคเนื้อภายในประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงโควิด 19

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์