มรภ.มหาสารคาม หนุนชาวบ้านตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์สร้างรายได้

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.63 ที่บ้านเหล่าโพธิ์ ตำบลหนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม พร้อม รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้ร่วมกันเป็นประธานทำพิธี เปิดป้ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ ขึ้น จากนั้นได้ ทำพิธีมอบอาคารโรงเรือนผลิตขนมถั่วตัดมูลค่า 110,000 บาท และมอบเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดมูลค่า 20,000 บาท ให้กับหลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าโพธ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับการทำการเกษตรผสมผสาน และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์

สืบเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านเหล่าโพธิ์ ซึ่งได้ร่วมกลุ่มกันทำขนมถั่วตัดที่มีความโดดเด่น กรอบอร่อย จึงได้ส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชาวบ้าน ยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมรวมกลุ่มชาวบ้าน ก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงเรือนเป็นเงิน 110,000 บาท เพื่อเป็นสถานที่ผลิตขนมถั่วตัด ปัจจุบันได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย.เรียบร้อยแล้ว โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้เข้ามาส่งเสริมด้วยการทำแบรนด์สินค้า ออกแบบโลโก้ เพื่อเพิ่มจุดขาย สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น ช่วยขยายช่องทางการตลาด ตามงานแสดงสินค้า ทำตลาดออนไลน์ และติดต่อส่งสินค้าตามร้านค้า สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ทำให้ปัจจุบันมียอดจำหน่ายขนมถั่วตัดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามยังส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนขาว ซึ่งเป็นการต่อยอดขยายผลจากกลุ่มชาวบ้านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว โดยการนำวิทยากรเครือข่ายมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเห็ด พร้อมทั้งได้มอบเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ มูลค่า 20,000 บาท เพื่อให้สามารถเพิ่มจำนวนการผลิตได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเพื่อขยายช่องทางการตลาดในการกระจายผลผลิต ซึ่งจากการดำเนินงานถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากขณะนี้ ทางกลุ่มชาวบ้านสามารถขายได้ทั้งก้อนเชื้อเห็ด และดอกเห็ด โดยมียอดสั่งจองเป็นจำนวนมาก จนผลิตแทบไม่ทัน และมีโครงการที่จะขยายกำลังการผลิตโดยเพิ่มโรงเรือนที่เพาะเลี้ยงจาก 3 โรง เป็น 5 โรง และขยายการเพาะเลี้ยงไปยังบ้านเรือนของสมาชิกแต่ละคนเพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง


นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ยังได้ทำการเกษตรผสมผสาน มีทั้งเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้เข้ามาสนับสนุนขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้และขยายผลสู่กลุ่มชาวบ้านและประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความสำเร็จที่เห็นผลเป็นรูปธรรมในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านเหล่าโพธิ์ ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมาย ในการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนต่อไป

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน