รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 สาธิตชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉินให้นายร้อยจปร.ดูงาน

แชร์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สาธิตชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT: Military Medical Emergency) จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสาธิตการช่วยเหลือประชาชน ให้กับนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการศึกษาดูงานค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 โดยมีพันเอก สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ในฐานะหัวหน้าชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT) พร้อมด้วย พ.ท.สรารักษ์ ชูสกุล รอง ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้

พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก กล่าวว่า วันนี้ทางนักเรียนโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า มาศึกษาดูงาน ซึ่งทาง โรงพยาบาลค่ายพิชัยดับ ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ซึ่งมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator) , เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน พร้อมในการช่วยชีวิต อีกทั้งยังมีห้องแยกความดันลบสนาม (Mobile Negative Pressure) ที่พร้อมสำหรับผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้พร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์