ชาวบ้านเดือดร้อนผู้รับเหมางานกาชาดตั้งร้านค้าหน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลพัทลุงส่งผลการจราจรติดขัด

แชร์

นายทวี ภูมิสิงหราช อดีต สว.พัทลุง และประธานชมรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพัทลุง เผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มชาวบ้านว่าการจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาด ประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ถึง 6 กันยายน 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง และถนนทางเสด็จนั้นทางผู้รับเหมาได้นำร้านค้าจำหน่ายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ อาทิ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ฯลฯ มาวางจำหน่ายบนทางเท้าริมถนนราเมศวร์ ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ตรงข้ามกับประตูทางเข้าโรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งการกระดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการจัดร้านเพื่อวางขายพันธุ์ไม้ดังกล่าวนี้ได้ส่งผลให้การจราจรติดขัด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่เข้ามาตรวจรักษาใน รพ.พัทลุง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน และผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจทั้งในและต่างจังหวัดที่เข้ามารักษาตัวโดยเร่งด่วน ณ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.พัทลุง ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตนจึงเรียกร้องให้ทางจังหวัดฯได้สั่งยกเลิกการวางจำหน่ายพันธุ์ไม้ต่างๆ ณ บริเวณหน้า รพ.พัทลุง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน

ผู้สื่อข่าว รายงานอีกว่า การวางจำหน่ายพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆเนื่องในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุงนั้น ได้ถูกชาวพัทลุงร้องเรียนสื่อเป็นประจำ ทำให้ในการประชุมคณะกรรมการการเตรียมการจัดงานดังกล่าวในปีนี้ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มิให้จัดตั้งร้านค้าจำหน่ายพันธุ์ไม้บนทางเท้าริมถนนราเมศวร์ บริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทลุงโดยเด็ดขาด แต่ในที่สุดก็มีการวางจำหน่ายพันธุ์ไม้เหมือนปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านหลายคนสงสัยข้าราชการบางรายน่าจะได้รับผลประโยชน์จากผู้รับเหมาที่น่าพอใจยิ่ง จนต้องปล่อยให้มีการจัดตั้งร้านค้าเหมือนปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านหลายคนออกมาวิจารณ์ว่าการจัดตั้งร้านค้า ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลนั้นไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้นั้นมีเฉาะจังหวัดพัทลุงเท่านั้นที่ทางจังหวัดอนุญาตให้ผู้รับเหมาจัดตั้งร้านค้า ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาล อันจะก่อให้เกิดอุปสรรคปัญหาความไม่สะดวกคล่องตัวในการเข้าตรวจรักษาของผู้ป่วยใน รพ.พัทลุงในยามปกติและในยามฉุกเฉิน ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน


แชร์